Meedoen

Algemeen

Heeft u weinig geld te besteden? Ook dan kunt u meedoen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Meedoen Schagen is bedoeld voor huishoudens met een inkomen dat gelijk is of lager dan 120% van de bijstandsnorm. En u mag niet teveel bezit hebben zoals spaargeld. Wij bieden verschillende soorten financiële hulp. Er is per aanvraag jaarlijks een bedrag van € 350,- beschikbaar.

Kindpakket

Meedoen Schagen biedt kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Dit geldt voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.

Dit kan uitgegeven worden tussen 1 januari en 31 december. Alle activiteiten en producten worden aangeboden in een webshop. Hier presenteren bedrijven, scholen en verenigingen zich. Op meedoen.schagen.nl kunt u zien welke verenigingen, scholen en winkels zich al hebben aangemeld.

Als u vorig jaar gebruik heeft gemaakt van de Meedoenregeling en dit jaar een bijstandsuitkering ontvangt, dan krijgt u automatisch bericht. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Kindpakket aanvragen

Aanvragen met DigiD

Meedoenbudget

Het meedoenbudget is voor inwoners vanaf 18 plus en 65 plus. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur voert voor beide leeftijdscategorieën de regeling uit. Er zijn verschillende intermediairs waar u zich kunt aanmelden. Bedenkt u alvast voordat u zich aanmeldt welke culturele of sportieve activiteit u zou willen doen en wat u hiervoor nog nodig heeft. U kunt een aanvraag doen via de Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs (VOA’s) van Wonen plus Welzijn. Zij zijn bereikbaar via (0224) 273 140 of per mail via info@wonenpluswelzijn.nl. Daarnaast kunt u ook terecht bij Mee en de Wering en Vluchtelingenwerk. Als u al bij ons wijkteam bekend bent, kunt u ook uw wijkteamconsulent hiervoor benaderen.

Voor welke inkomens?

Meedoen Schagen is bedoeld voor huishoudens met een inkomen dat gelijk is of lager dan 120% van de bijstandsnorm. En u mag niet teveel bezit hebben zoals spaargeld. Zie hieronder de inkomensgrenzen om te zien of dit voor u geldt.

Een bijstandsinkomen is per 1 juli 2024:

WoonsituatieLeeftijdBijstandsnorm (120%) exclusief vakantiegeld 
Alleenstaand / alleenstaande ouder21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.491,64
Alleenstaand / alleenstaande ouderOuder dan AOW-leeftijd€ 1.660,81
Getrouwd / samenwonend21 jaar tot AOW-leeftijd€ 2.130,90
Getrouwd / samenwonendOuder dan AOW-leeftijd€ 2.253,37

Deze bedragen zijn per maand en exclusief vakantiegeld.

Aan de hand van de volgende stappen kunt u bepalen of uw inkomen gelijk of lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

  1. Bepaal op basis van het bijstandsinkomen dat hierboven staat welke situatie voor u geldt;
  2. Bepaal aan de hand van uw laatste loonstrookje of uitkeringsspecificatie uw netto inkomen. Het netto inkomen is uw uitkering of loon is het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt. Hier zijn alle belastingen en premies vanaf;
  3. Bepaal hoeveel vakantiegeld u krijgt. Uw vakantiegeld wordt meestal in de maand mei of juni uitbetaald. Op de uitkeringsspecificatie of het loonstrookje van de maand mei of juni staat welk bedrag aan vakantiegeld u heeft ontvangen.
  4. Deel het bedrag dat u aan vakantiegeld heeft ontvangen door 12. Tel dit op bij uw netto inkomen. Dit heeft u bij stap 2 berekend. Nu heeft u uw netto inkomen met daarbij uw vakantiegeld.
  5. Wordt uw loon of inkomen per 4 weken uitbetaald? Dan moet u bij stap 2 uw netto inkomen omrekenen naar een maandbedrag. Dat doet u met deze som: netto inkomen : 4 x 52 : 12.

Is uw inkomen met vakantiegeld gelijk aan of lager dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u mogelijk deelnemen aan het kindpakket en/of de meedoen regeling.

Wilt u deelnemen aan de meedoen regeling? Dan is de grens voor uw bezit per 1 januari 2024:

alleenstaande€ 7.575,-
alleenstaande ouder€ 15.150,-
gehuwden (echtpaar of samenwonende)€ 15.150,-