Meedoen en geluksbudget

Algemeen

Heeft u weinig te besteden? Ook dan kunt u meedoen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Meedoen Schagen is bedoeld voor gezinnen en 65+'ers met een inkomen dat gelijk is of lager dan 110% van de bijstandsnorm. En u mag niet teveel bezit hebben zoals spaargeld. Wij bieden verschillende soorten financiële hulp. Er is per kind en per 65+’er jaarlijks een bedrag van € 350,- beschikbaar.

Meedoenbudget kinderen

Meedoen Schagen biedt kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Dit geldt voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.

Dit kan uitgegeven worden tussen 1 januari en 31 december. Alle activiteiten en producten worden aangeboden in een webshop. Hier presenteren bedrijven, scholen en verenigingen zich. Op meedoen.schagen.nl kunt u zien welke verenigingen, scholen en winkels zich al hebben aangemeld.

Als u vorig jaar gebruik heeft gemaakt van de Meedoenregeling en dit jaar een bijstandsuitkering ontvangt, dan krijgt u automatisch bericht. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Kindpakket aanvragen

Aanvragen met DigiD

Meedoenbudget 65+'ers

Voor volwassenen van 65 jaar en ouder voert het Volwassenenfonds Sport en Cultuur de regeling uit.

Bedenkt u alvast voordat u zich aanmeldt welke culturele of sportieve activiteit u zou willen doen en wat u hiervoor nog nodig heeft.
U kunt een aanvraag doen via de Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs (VOA’s) van Wonen plus Welzijn. Zij zijn bereikbaar via (0224) 273 140 of per mail via
info@wonenpluswelzijn.nl.

Als u al bij ons wijkteam bekend bent, kunt u ook uw wijkteamconsulent hiervoor benaderen.

Geluksbudget

Heeft u een laag inkomen? En bent u door omstandigheden alleen of eenzaam? Dreigt u in een sociaal isolement te raken? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor het Geluksbudget. Dit budget is bedoeld om activiteiten te ondernemen waarmee u duurzame contacten kunt opbouwen.

Het Geluksbudget bedraagt maximaal € 500. U kunt slechts eenmaal per kalenderjaar voor het Geluksbudget in aanmerking komen.

Het Geluksbudget is bedoeld voor inwoners van onze gemeente met een inkomen dat gelijk of lager is dan 130% van de bijstandsnorm. Zie hieronder de inkomensgrenzen om te zien of dit voor u geldt.  

Weet u al waar u het Geluksbudget aan wilt uitgeven? Dat helpt bij het invullen. Uw aanvraag kunnen wij dan ook sneller behandelen.

Geluksbudget aanvragen

Aanvragen met DigiD

Voor welke inkomens?

Meedoen Schagen is bedoeld voor gezinnen en 65+’ers met een inkomen dat gelijk is of lager dan 110% van de bijstandsnorm. En u mag niet teveel bezit hebben zoals spaargeld. Zie hieronder de inkomensgrenzen om te zien of dit voor u geldt.

Het Geluksbudget is bedoeld voor inwoners van onze gemeente met een inkomen dat gelijk of lager is dan 130% van de bijstandsnorm.

Een bijstandsinkomen is per 1 januari 2023:

  100% 110% 130%
Alleenstaande van 18-21 jaar € 295,20 € 324,72 € 383,76
Alleenstaande van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1.195,66 € 1.315,23 € 1.554,36
Gehuwden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1.708,08 € 1.878,89 € 2.220,50
Alleenstaande pensioengerechtigd € 1.330,67 € 1.463,74 € 1.729,87
Gehuwden pensioengerechtigd € 1.807,20 € 1.987,72 € 2.319,36

Deze bedragen zijn per maand en inclusief vakantiegeld.

Aan de hand van de volgende stappen kunt u bepalen of uw inkomen gelijk of lager is dan 110% of 130% van de bijstandsnorm.

  1. Bepaal op basis van het bijstandsinkomen dat hierboven staat welke situatie voor u geldt;
  2. Bepaal aan de hand van uw laatste loonstrookje of uitkeringsspecificatie uw netto inkomen. Het netto inkomen is uw uitkering of loon is het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt. Hier zijn alle belastingen en premies vanaf;
  3. Bepaal hoeveel vakantiegeld u krijgt. Uw vakantiegeld wordt meestal in de maand mei of juni uitbetaald. Op de uitkeringsspecificatie of het loonstrookje van de maand mei of juni staat welk bedrag aan vakantiegeld u heeft ontvangen.
  4. Deel het bedrag dat u aan vakantiegeld heeft ontvangen door 12. Tel dit op bij uw netto inkomen. Dit heeft u stap 2 berekend. Nu heeft u uw netto inkomen met daarbij uw vakantiegeld.

Wordt uw loon of inkomen per 4 weken uitbetaald? Dan moet u bij stap 2 uw netto inkomen omrekenen naar een maandbedrag. Dat doet u met deze som: netto inkomen : 4  x 52 : 12.

Is uw inkomen met vakantiegeld minder dan 110% of 130% van de inkomensgrens die voor u geldt? Dan kunt u mogelijk deelnemen aan de meedoen regeling of het geluksbudget. 

Wilt u deelnemen aan de meedoen regeling? Dan is de grens voor uw bezit per 1 januari 2022:

alleenstaande € 7.605,-
alleenstaande ouder € 15.210,-
gehuwden (echtpaar of samenwonende) € 15.210,-