Melden klein evenement

 

Inloggen

Voor het invullen van dit formulier, heeft u uw DigiD of E-Herkenning nodig. U krijgt maximaal 15 minuten per pagina om de gevraagde gegevens in te vullen. Deze tijd is ingesteld vanwege veiligheidsoverwegingen. Blijft u langer op een pagina? Dan wordt de sessie beĆ«indigd. En moet u opnieuw beginnen. 

Toelichting

U kunt tot uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding doen. Als u dit formulier te laat indient, kan de burgemeester besluiten de melding niet in behandeling te nemen en daarmee het evenement niet toestaan. De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Alcohol

Wilt u tijdens het evenement tegen betaling (ofwel direct aan de bar, ofwel indirect via entree of melkbus) (zwak)alcoholhoudende drank schenken? Dan moet u een (tap)ontheffing aanvragen. U kunt het aanvraagformulier op onze website vinden of ophalen bij balie van het gemeentehuis.

Bijlagen

Zorg ervoor dat u de situatieschets bij de hand hebt.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunningen en Bijzondere Wetten via telefoonnummer (0224) 210 400 of via het contactformulier Vergunningen en Bijzondere Wetten.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt via uw e-mailadres een ontvangstbevestiging direct nadat u het formulier heeft verstuurd.