Melden meerjarig evenement

Inloggen

Voor het invullen van dit formulier, heeft u uw DigiD nodig. U krijgt maximaal 15 minuten per pagina om de gevraagde gegevens in te vullen. Deze tijd is ingesteld vanwege veiligheidsoverwegingen. Blijft u langer op een pagina? Dan wordt de sessie beëindigd. En moet u opnieuw beginnen. 

Toelichting

U heeft voor uw evenement een vergunning ontvangen voor meerdere jaren. U organiseert dit evenement dit jaar opnieuw en wilt hier melding van doen. Hiervoor dient u het formulier meldingsformulier meerjarige evenementenvergunning te gebruiken. Dit formulier dient u uiterlijk 8 weken voorafgaand aan het evenement in te dienen.

Indien er wijzigingen zijn in de leidinggevende(n) voor de ontheffing op grond van artikel 35, dan dient u een nieuwe ontheffing aan te vragen.

Voor het aanstellingsbesluit dienen de gegevens van de gecertificeerde verkeersregelaars uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement bij het taakveld Vergunningen en Bijzondere wetten te zijn aangeleverd!

Ontvangstbevestiging

U ontvangt via uw e-mailadres een ontvangstbevestiging direct nadat u het formulier heeft verstuurd.