Muggenburg Zuid

Muggenburg-Zuid

Aan de zuidkant van het schilderachtige stadje Schagen en grenzend aan de bestaande wijk Muggenburg, komt binnenkort een nieuwe woonwijk: Muggenburg-Zuid. Deze gezinsvriendelijke en groene wijk wordt duurzaam ontworpen met aanpassingen voor het klimaat dat veranderd. De opzet van de wijk houdt zo veel mogelijk rekening met het oorspronkelijke, oude en uitgestrekte terpenlandschap met waterrijke elementen. Op dit moment werken we aan de plannen voor de ontwikkeling van deze nieuwbouw.

Riviertjes, kreken, lagunes en veenmoeras

Vroeger was dit deel van Nederland overgeleverd aan de invloeden van de zee. Duizenden jaren lang had de zee hier vrij spel. Het gebied bevond zich gedurende vele eeuwen op de steeds verschuivende grens tussen strandvlakten en veenmoerassen. Het was een drassig gebied met riviertjes, lagunes, kreken en weelderige begroeiing.

Ongeveer 3500 jaar geleden kon er steeds beter gewoond worden in dit gebied door de vorming van duinen, die de invloed van de zee verminderden. Zo ontstond een moerasgebied met erg veel planten. Op de hogere delen met zand als ondergrond bleek het een ideale plek om te wonen. Dat halen we uit archeologisch onderzoek. Hier verbleven zelfs Romeinen, en dit was ook de plek waar de eerste (oer-)Schagenezen zich vestigden.

Duurzame woonwijk Muggenburg-Zuid op komst

Op 23 december 2021 ondertekenden wethouder Jelle Beemsterboer en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een intentieovereenkomst voor het onderzoek om te kijken of de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Muggenburg-Zuid haalbaar is.

De intentieovereenkomst legt de belangrijkste uitgangspunten voor het project vast in een stedenbouwkundig schetsontwerp. Een verschillend en duurzaam woningprogramma vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Ook het verbeteren van de ontsluiting van de wijk en het behoud van historische kenmerken zijn belangrijke aandachtspunten.

In samenwerking met BPD onderzoeken wij de mogelijkheden voor het bouwen van verschillende types woningen in Muggenburg-Zuid. De wijk krijgt een eigen aansluiting op de N245, waardoor het verkeer niet via de bestaande wijk Muggenburg zal plaatsvinden. Bovendien wordt de Bonkelaarsdijk niet gebruikt als ontsluitingsroute. Het stedenbouwkundige plan reserveert ruimte om als dat nodig aan te sluiten op een toekomstige zuidelijke rondweg.

Vervolg

De komende maanden werken we de haalbaarheid van het plan verder uit en stellen we een bestemmingsplan. Tijdens het vervolgtraject informeren wij inwoners en direct belanghebbenden bij de bouw van deze nieuwe woonwijk. Er wordt een mix van woningen en appartementen en mogelijk ook huurwoningen gebouwd. Dit wisselt van sociale woningen tot betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen. De bestemmingsplanprocedure voeren naar verwachting in de loop van 2023 uit en we werken hard om de verkoop van de eerste woningen eind 2024 te starten.

Groen licht voor aansluiting Muggenburg Zuid op de N245

In 2023 hebben wij een officieel akkoord kregen voor de aansluiting van de nieuw te bouwen wijk Muggenburg-Zuid op de provinciale weg N245. Dit volgt op nauwe samenwerking tussen BPD, gemeente Schagen en de provincie. De haalbaarheid van dit project is bevestigd, waarbij in samenspraak met de provincie de invulling en technische aspecten worden getoetst en uitgevoerd. Eerdere stappen, waaronder de goedkeuring van de provincie, was een belangrijke mijlpaal. De gezamenlijke inspanningen worden voortgezet, met een planning die inzicht geeft in de betrokkenheid van bewoners bij de woningbouwplannen, die eind 2023 hebben plaatsgevonden.

Inloopavond Muggenburg-Zuid goed bezocht

Op maandag 27 november 2023 bezochten meer dan 200 geïnteresseerden de inloopavond over de plannen voor Muggenburg-Zuid. Naast informatieve panelen stond er een grote maquette centraal in de ridderzaal van Slot Schagen. Bezoekers konden vragen stellen aan experts van de gemeente Schagen, projectontwikkelaar BPD en de woningcorporatie. Ook konden zij hun feedback delen via reactiekaarten. Op dit moment wordt de ontvangen feedback verzameld, bestudeerd en als het kan verwerkt in de plannen. De antwoorden op de meest gestelde vragen worden binnenkort op deze website gezet. Tot en met 15 december kunt u via het reactie formulier op de website van Muggenburg-Zuid uw input delen.

Aanbod en planning

Op deze unieke locatie bouwen wij 726 woningen, verdeeld over kleine buurtjes in een parkachtig landschap met veel water en recreatiemogelijkheden. Meer informatie over het woningaanbod en de fasering van de verkoop verwachten wij eind 2024.

Muggenburg-Zuid informatiesheets