Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is op 14 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Omgevingsvisie als PDF

Hieronder kunt u de Omgevingsvisie als PDF downloaden.

Omgevingsvisie algemeen

Magazine

Deze website is opgebouwd volgens de webrichtlijnen van de overheid. Naast deze website hebben we ook een digitaal magazine over de omgevingsvisie.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in.

Samenhang tussen de Omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie (RES)

Veel mensen hebben vragen over de samenhang tussen de Omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie (RES). De processen van de Omgevingsvisie en de RES lopen namelijk gelijktijdig. De keuzes over opwekking van duurzame energie vinden plaats binnen het proces van de RES. Bij de RES is net als bij de Omgevingsvisie ook gekeken naar de gevolgen voor het milieu. In het proces van de Omgevingsvisie zijn ook veel meningen opgehaald over duurzame opwekking van energie. Deze inbreng is meegegeven aan de makers van de RES. Voor de grootschalige opwek van duurzame energie bestaat op basis van de RES 1.0 een zoekgebied voor zonne-energie. De gemeenteraad heeft besloten om eerst meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden binnen dit zoekgebied. Daarvoor vinden gesprekken plaats met dorpsraden, bewoners en ondernemers uit de omgeving. De keuzes die de gemeenteraad gaat maken, verwerken we in een volgende versie van de Omgevingsvisie.