Omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente. Met minder regels en eenvoudigere procedures. Zo kunnen we beter inspelen op ontwikkelingen van de toekomst. Zoals de groei van de dorpen en stad, bereikbaarheid en de energietransitie.

De Omgevingswet betekent ook nieuwe procedures en een andere werkwijze. Dit moet zorgen voor meer mogelijkheden voor ideeën en plannen van onze inwoners, organisaties en bedrijven. Zo dragen inwoners en gemeente samen bij aan de ambities van onze gemeente.