Ondersteuningsverklaring

Van 16 januari tot en met 30 januari 2023 kunnen kiezers langskomen voor het tekenen van een ondersteuningsverklaring. Hiervoor is een afspraak nodig. Ook is het mogelijk telefonisch een afspraak te maken door te bellen met (0224) 210 400.

Wat is een ondersteuningsverklaring?

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring van een voornemen van een kiezer om op een nieuwe partij te stemmen die meedoet bij de volgende verkiezing. Partijen die nu al een zetel hebben in het verkiesbaar orgaan hebben dit niet nodig.

Hoe werkt een ondersteuningsverklaring?

De kiesgerechtigde neemt een ondersteuningsverklaring van een partij mee naar het gemeentehuis. De kiesgerechtigde zet bij het gemeentehuis op de ondersteuningsverklaring zijn naam, datum en handtekening en toont zijn identiteitsbewijs aan de baliemedewerker. Het afleggen van ondersteuningsverklaring kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. Waar moet u op letten:

 • Alleen kiezers mogen een ondersteuningsverklaring ondertekenen.
 • Een kiezer mag per verkiezing één ondersteuningsverklaring tekenen.
 • De kiezer moet zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
 • De kiezer moet persoonlijk, op afspraak, de ondersteuningsverklaring tekenen in het bijzijn van baliemedewerker. 
 • Er worden geen kosten gerekend voor het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring.

Wanneer bent u kiesgerechtigd?

Provinciale staten

 • Wanneer u de Nederlandse nationaliteit bezit, én;
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen (15 maart 2023), én;
 • in de provincie woont (lees: staat ingeschreven) waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Waterschap

 • Wanneer u de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EU heeft óf een geldige verblijfsvergunning heeft, én;
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen (15 maart 2023), én;
 • in het waterschap woont (lees ingeschreven staat) waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Ondersteuningsverklaringen zijn nodig als partijen:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
 • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder partijnaam).