Ondersteuningsverklaring

Van 25 september tot en met 9 oktober 2023 kunnen kiezers langs komen voor het tekenen van een ondersteuningsverklaring. Hiervoor kun je vanaf 20 september een online een afspraak maken. U kunt ook bellen voor een afspraak via ons algemene telefoonnummer (0224) 210 400.

Wat is een ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring van een voornemen van een kiezer om op een nieuwe partij te stemmen die mee doet bij de volgende verkiezing. Partijen die nu al een zetel hebben in de Tweede Kamer hebben dit niet nodig.

Hoe werkt een ondersteuningsverklaring

De kiesgerechtigde neemt een ondersteuningsverklaring van een partij mee naar het gemeentehuis. De kiesgerechtigde zet op het gemeentehuis op de ondersteuningsverklaring zijn naam, de datum en handtekening en toont zijn identiteitsbewijs aan de baliemedewerker. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. Waar moet u op letten:

 • Alleen kiezers mogen een ondersteuningsverklaring ondertekenen;
 • Een kiezer mag per verkiezing één ondersteuningsverklaring tekenen in de gemeente waar ze woonachtig is;
 • De kiezer moet zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs;
 • De kiezer moet persoonlijk, op afspraak , de ondersteuningsverklaring tekenen in het bijzijn van baliemedewerker;
 • Er worden geen kosten gerekend voor het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring.

Wanneer mag u stemmen

 • U bent op 22 november 2023 18 jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Wanneer nodig

Ondersteuningsverklaringen zijn nodig als partijen:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
 • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder partijnaam).