Op weg naar een Klimaatbestendige Noordkop

Door klimaatverandering hebben we te maken met steeds extremer weer. Dit beperkt zich niet alleen tot de regio en gemeentegrenzen. Vandaar dat regionale samenwerking op tal van vlakken nodig is.

Samen met Hollands Kroon, Den Helder en Texel voeren we projecten uit die de Noordkop ‘klimaatadaptiever’ maken. Inwoners, bedrijven, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland zijn hier uiteraard ook bij betrokken. Samen bereiden we ons voor op het veranderende klimaat in de regio. Denk hierbij aan heftige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging.

In 2021 is de Regionale Strategie klimaatadaptatie Noordkop vastgesteld. In deze strategie staat wat we op het gebied van klimaatadaptatie in de Noordkop willen bereiken. Voorbeelden van projecten die bijdragen aan een klimaatrobuuste inrichting van de Noordkop zijn terug te vinden op de online kaart. Benieuwd naar de projecten die de Noordkop ‘klimaatadaptiever’ maken? Neem dan een kijkje op klimaatadaptatienoordkop.nl. De website zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe projecten van de vier gemeentes.