Organogram

Onze organisatie bestaat uit een gemeentesecretaris, directeur en een kleine ondersteunende directiestaf. Daarnaast hebben we 15 teams die verdeeld zijn over 3 domeinen. Binnen elk domein werken onze teams aan verschillende onderwerpen zoals onderwijs, sport, wonen en duurzaamheid.

Domein bedrijfsvoering

Onze teams binnen het domein bedrijfsvoering houden zich bezig met het ondersteunen en adviseren van onze hele organisatie. Zij zorgen dat het college van burgemeester en wethouders, onze directie en al onze medewerkers hun dagelijks werk goed kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor een goede en veilige plek om te werken. Of aan het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Ook houden zij in de gaten met welke wetten en regels wij te maken hebben. 

Het domein bedrijfsvoering bestaat uit 5 taakvelden:

 • Bestuurlijke & juridische zaken
 • FinanciĆ«n
 • HR & Communicatie
 • Informatisering & Automatisering
 • Directiestaf

Domein inwoners en samenleving

Onze teams binnen het domein inwoners en samenleving voeren wetten uit zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet publieke Gezondheid. Hiermee ondersteunen we inwoners om zo volledig mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. Zowel op het gebied van gezondheid, welzijn als veiligheid. Je kunt hierbij denken aan het ondersteunen van ouderen. Zodat deze langer thuis kunnen blijven wonen. Of zorgen dat er genoeg plekken zijn voor kinderen om te sporten en bewegen. 

Het domein inwoners en samenleving bestaat uit 5 taakvelden:

 • Publieke dienstverlening
 • Sociale ontwikkeling
 • Kwaliteit & Ondersteuning wijkteams
 • Wijkteams Noord & Oost
 • Wijkteams Zuid & West

Domein ruimte

Onze teams binnen het domein ruimte houden zich bezig met het maken, onderhouden en controleren van onze fysieke leefomgeving. Bij fysieke leefomgeving kun je denken aan gebouwen, wegen, bruggen, maar ook grond, bomen en planten in onze gemeente. Onze teams binnen dit domein houden zich met verschillende onderwerpen bezig. Zoals wonen, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur en verkeer en vervoer. Denk aan het helpen voorbereiden bij de bouw van nieuwe woningen. Of zorgen dat bomen, parken en ander groen in onze gemeente worden onderhouden.

Het domein ruimte bestaat uit 5 taakvelden:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijk beheer
 • Fysieke leefomgeving
 • Serviceteam Toezicht & Handhaving
 • Project- en programma management