PALLAS

Aan de Westerduinweg in Petten worden medische isotopen gemaakt. Ook wordt hier wetenschappelijk onderzoek gedaan. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnosticeerd en behandeld aan ziektes zoals kanker. Maar de reactor die hiervoor zorgt is verouderd. Daarom is een project gestart om de oude reactor te vervangen door een nieuwe.

PALLAS

Aan de Westerduinweg in Petten worden medische isotopen gemaakt. Ook wordt hier wetenschappelijk onderzoek gedaan. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnosticeerd en behandeld aan ziektes zoals kanker. Maar de reactor die hiervoor zorgt is verouderd. Daarom is een project gestart om de oude reactor te vervangen door een nieuwe.

PALLAS is de naam van de nieuwe reactor. Om deze reactor neer te zetten, moet PALLAS aan veel eisen voldoen. Wij besluiten over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het bouwen van de onderzoeksreactor.

Het project paste niet binnen het oude bestemmingsplan. Hiervoor zijn drie nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld.

Ook heeft Pallas een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is nodig voor het bouwen van de onderzoeksreactor.

Procedure

Pallas heeft een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van de onderzoeksreactor. Het college heeft op 25 oktober besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. De verleende omgevingsvergunning is op 28 oktober voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is er beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State moet een zitting houden. Het is nog niet bekend wanneer deze is.

Kernenergiewetvergunning

Wij hebben niet op nucleaire veiligheid getoetst. Dit is onderdeel van de kernenergiewetvergunning. Dat is een aparte procedure. De ANVS heeft de kernenergiewetvergunning verleend en ter inzage gelegd op 15 februari. Tegen deze vergunning is beroep ingesteld bij de Raad van State. De vergunning is echter wel in werking. Dit betekent dat Pallas mag beginnen met de bouw van de reactor.

Omgevingsvergunning filterpompstation en koelwatersysteem

Naast de omgevingsvergunning voor het realiseren van de onderzoeksreactor, moet Pallas ook nog een andere omgevingsvergunning aanvragen. Deze omgevingsvergunning is voor de bouw van een filterpompstation en andere bouwwerken. Deze vergunning wordt gecoördineerd met twee vergunningen van Rijkswaterstaat.

De Vergunning is verleend. Er is geen beroep ingesteld. De vergunning is hiermee onherroepelijk.

Bouwwerkzaamheden

Pallas is begonnen met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden gebeuren in meerdere fases. In de eerste fase wordt de bouwput gegraven en de fundering gelegd. Het is de planning dat dit gaat duren tot september 2024. Hierna wordt het daadwerkelijke gebouw gerealiseerd.

De bouw veroorzaakt in principe buiten het terrein geen overlast. Het kan dat Pallas ’s avonds of ’s nachts wil doorwerken of dat ze meer lawaai maken dan wettelijk toegestaan. Hiervoor moet Pallas ontheffingen aanvragen bij de gemeente.

De verwachting is dat de bouw in 2030 klaar is.

Vraag en antwoord omgevingsvergunning Pallas reactor

Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. Er is beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning. Dat betekent dat deze nog niet onherroepelijk is. De Raad van State moet een uitspraak doen over deze vergunning.

Ja de aanvraag voldoet aan de bestemmingsplannen.

Wij zijn een voorstander van de nieuwe onderzoeksreactor.

Daarnaast is er sprake van een gebonden beschikking. De aanvraag past in het bestemmingsplan. Wij zijn daarom verplicht om de omgevingsvergunning te verlenen.

Bestemmingsplan, Bouwbesluit, redelijke eisen van welstand, bouwverordening.

De beoordeling aan stikstof (Wnb), is geen onderdeel van de vergunning. Dit omdat er separaat een Wnb vergunning is verleend en waardes in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

Pallas mag beginnen met de bouw. Zowel de omgevingsvergunning voor het bouwen als de Kernenergiewetvergunning zijn verleend. Tegen beide vergunningen is beroep aangetekend. Dit betekent dat Pallas wel mag beginnen met bouwen, maar als een van de vergunningen vernietigd wordt, ze direct moeten stoppen. Ook moeten ze alle werkzaamheden dan weer ongedaan make

PALLAS heeft aangegeven uit te gaan van een bouwtijd van 7 jaar.

De oude onderzoeksreactor wordt in de toekomst ontmanteld. Er is echter een fase dat beide reactoren in bedrijf zijn. Dit is op het moment dat de oude reactor aan het afbouwen is, terwijl de nieuwe reactor aan het opstarten is.

Tijdens de bouwfase is de reactor niet in werking. Dat betekent dat er tijdens de bouw geen stralingsgevaar is.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS) is verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid van de nieuwe onderzoeksreactor. Zij zien er op toe dat de reactor bij ingebruikname veilig is voor wat betreft straling.

Samen met andere instanties, zal er toezicht gedurende de bouwfase en ingebruikname worden uitgevoerd. Wij houden toezicht op de naleving van het bouwbesluit.

Het bouwverkeer gaat vanaf het terrein zuidelijk via de N502 naar de N9. De verwachting is dat de overlast van het bouwverkeer beperkt zal zijn.

Voor omwonenden is de verwachting dat er geen sprake zal zijn van overlast gedurende de bouwperiode.

Voor het bestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de natuur. De conclusie was dat deze ontwikkeling mogelijk was. Daarnaast is er door de provincie  ook een WNB-vergunning verleend, waarin dit ook onderzocht en beoordeeld is. Voor de Zandhagedis is een Wnb-ontheffing, met daaraan verbonden een aantal voorwaarden, verleend.

In het bestemmingsplan is aangegeven hoe er omgegaan wordt met de archeologische waarden in het gebied.

Andere vragen

Heeft u nog andere vragen? Stel ze dan via ons contactformulier