Privacy en gebruik gegevens door ons wijkteam

Algemeen

Voor het oplossen van uw vraag of probleem kan het wijkteam Schagen uw persoonsgegevens nodig hebben. Welke gegevens wij nodig hebben, is afhankelijk van uw vraag. Wij gebruiken alleen de gegevens die wij nodig hebben om een oplossing te vinden. Wij gebruiken uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. In uw dossier staan alleen de gegevens die u met uw contactpersoon heeft besproken. U hebt het recht om uw dossier in te zien.

Welke gegevens heeft het wijkteam Schagen van mij nodig

Het wijkteam Schagen legt alleen persoonsgegevens vast die nodig zijn om u goed te kunnen helpen bij uw vraag.

Wie mag mijn gegevens inzien

Alleen de medewerkers voor wie dat voor hun werk nodig is, kunnen uw gegevens inzien.

Hebben alle medewerkers van het wijkteam Schagen een geheimhoudingsplicht

Ja, alle medewerkers van het wijkteam Schagen hebben een geheimhoudingsplicht.

Mag het wijkteam Schagen al mijn gegevens aan andere afdelingen van gemeente Schagen doorgeven?

Het wijkteam Schagen mag alléén gegevens van u doorgeven aan andere afdelingen van de gemeente als dat nodig is voor het vinden van een oplossing op uw vraag.

Ik wil mijn eigen gegevens inzien. Hoe vraag ik mijn dossier op

U hebt er recht op om te weten welke gegevens van u in uw dossier staan en waarom. U hebt er ook recht op om uw dossier in te zien. Als u uw dossier wilt opvragen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het wijkteam.

Er staan zaken in mijn dossier die niet kloppen. Hoe kan ik ze laten wijzigen

Als u vindt dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, heeft u het recht te vragen om deze gegevens te veranderen. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om gegevens die feitelijk onjuist zijn of die onvolledig zijn. Uw contactpersoon van het wijkteam kan u uitleggen hoe u dat kunt doen.

Aan wie geeft het wijkteam Schagen nog meer mijn gegevens

Het wijkteam Schagen verstrekt alleen uw gegevens aan andere organisaties als dat nodig is op basis van de wet. Hebt u bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan mag het wijkteam Schagen uw gegevens doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. En voor de inning van uw eigen bijdrage moet het wijkteam uw gegevens doorgeven aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Mag het wijkteam Schagen mijn hele medische dossier inzien

Uw huisarts of specialist heeft een medisch beroepsgeheim. Hierdoor mag hij of zij alleen gegevens uit uw medische dossier geven als u daarvoor toestemming geeft. Als u deze toestemming geeft, mag de wijkteamconsulent alleen maar die gegevens gebruiken die belangrijk zijn voor uw vraag.

Ik heb toestemming gegeven aan het wijkteam om mijn medische gegevens op te vragen. Mogen alle medewerkers van het wijkteam deze gegevens inkijken

Nee, alleen de medewerkers voor wie dat voor hun werk nodig is, kunnen uw gegevens inzien. Het wijkteam deelt alleen uw gezondheidsgegevens met andere als dat belangrijk is voor uw vraag. Als het wijkteam uw gegevens voor een ander doel wil delen, dan moet u daarvoor toestemming geven.

Uitzondering

Er is wel een uitzondering. In heel bijzondere gevallen kan het wijkteam Schagen medische informatie delen met andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld als er ernstig gevaar is voor uw gezondheid of de gezondheid van iemand anders. Of als daarvoor gevaar dreigt.

Wat doen we niet

Wij nemen nooit beslissingen via een geautomatiseerd systeem. Er is altijd een wijkteamconsulent betrokken bij de beslissing op uw vraag.

Wij gaan uit van uw vraag en zullen altijd samen met u de beste oplossing proberen te vinden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om daarmee persoonlijke aspecten van u te beschrijven en te beoordelen. Ook delen wij uw persoonsgegevens niet met anderen als daar geen wettelijke reden voor is.

Wij slaan uw gegevens niet buiten Nederland op.

Wat doen we wel

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij delen binnen het wijkteam alleen de meest belangrijke informatie . Met externen delen we  alleen de meeste belangrijke informatie als dit in uw situatie nodig is. Wanneer wij informatie over u delen, laten wij u dat weten. U kunt altijd aan ons vragen met wie wij welke gegevens van u hebben gedeeld.