Privacyrechten

Wat zijn mijn privacyrechten?

U hebt een aantal privacyrechten:

 • Inzageverzoek
  U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke.
 • Recht op verbetering, aanvulling en afscherming
  U hebt het recht op verbetering, aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.
 • Recht op verwijdering
  U hebt het recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van gebruik
  U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar
  U hebt het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om persoonsgegevens over te dragen
  U hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken als wij een openbare taak uitvoeren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Recht om uw toestemming in te trekken
  Als u aan ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u deze toestemming ook weer intrekken. U doet dit op dezelfde manier als waarop u toestemming hebt gegeven.

Meer informatie over uw privacyrechten kunt u vinden op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?

Als u gebruik wilt maken van één of meer van uw Privacyrechten, stuur dan een verzoek hiervoor door het invullen van het formulier Verzoek tot inzage persoonsgegevens. Om u goed te kunnen helpen nemen wij contact met u op om te vragen om welke gegevens het precies gaat.

 • Hou er rekening mee dat U zich kunt legitimeren bij de balie van gemeente Schagen zodat we zeker weten dat we geen gegevens van een verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We behandelen uw verzoek binnen 1 maand. Is uw aanvraag complex? Dan hebben wij hiervoor nog maximaal twee maanden extra.
 • We behandelen uw verzoek binnen 1 maand. Is uw aanvraag complex? Dan hebben wij hiervoor nog maximaal twee maanden extra.
 • Voor een enkel afschrift van de persoonsgegevens brengen wij u geen kosten in rekening. Voor aanvullende kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding van u vragen.

Bent u 16 jaar of ouder? Dan kunt u zelf een beroep doen op uw privacyrechten. Bent u tussen de 12 en 16 jaar? Dan kunt u samen met uw ouders een beroep doen op uw privacyrechten.