Privé-tuinen en overhangend groen

Overhangend groen is vaak een vorm van overlast. Wanneer je op sommige stoepen loopt, moet je regelmatig uitwijken voor overhangende bomen, hagen en struiken. Mensen die met een rollator of een kinderwagen lopen of in een rolstoel zitten, kunnen in veel gevallen de stoep niet blijven volgen. De voetpaden worden door het overhangend groen een stuk smaller. Ook kan het voor overlast zorgen voor fietsers en automobilisten. Het brengt bij belemmering van zicht soms zelfs de verkeersveiligheid in gevaar.

Volgens de wet moet een haag op minimaal 50 cm van uw erfgrens staan. Bomen in uw tuin moeten op minimaal 2 meter van de erfgrens staan. Het is uw plicht ervoor te zorgen dat wanneer de beplanting van uw tuin over de openbare weg of stoep groeit, dit regelmatig gesnoeid wordt. Hoeveel groen er overhangt, kunt u zien door vanaf de stoep een rechte lijn omhoog te trekken. Het groen in uw tuin mag niet over deze lijn groeien.

Wij doen een beroep op u: controleer eens of uw haag of boom niet overhangt op gemeentelijk grondgebied. Zo ja snoei hem dan terug. Het staat niet alleen netter, u doet er de voetgangers en andere gebruikers een groot plezier mee

Het overhangend groen op de stoep wordt gesnoeid