Regels, verordeningen en bekendmakingen

Algemeen

Officiële publicaties van de gemeente staan op de landelijke website van de overheid. Het gaat om onder andere verordeningen, bekendmakingen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

Zoeken

Voor bepaalde activiteiten heeft u een vergunning of een ontheffing nodig van het bestuur van de gemeente Schagen. Alle officiële bekendmakingen publiceren wij op de website overheid.nl.

E-mailservice bekendmakingen

U kunt een e-mailservice instellen voor de website overheid.nl. U ontvangt dan elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is een e-mail. Dan hoeft u niet zelf meer te zoeken.

Inzage (ontwerp)omgevingsvergunningen

De ontwerpvergunningen worden bekend gemaakt via de website www.overheid.nl. Op het ontwerp kunnen tijdens de ter inzage legging van zes weken door een ieder zienswijzen worden ingediend.

Inzage bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor projecten waarvoor volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt zijn ook op de pagina Inzage (ontwerp)omgevingsvergunningen in te zien. 

Beleid en visiestukken

U vindt op de pagina Beleid- en visiestukken onderwerpen die vaak gebruikt worden.