Regels voor hondenbezitters

Algemeen

Heeft u een hond? Dan moet u zich aan een aantal regels houden. Die regels gaan over waar uw hond wel en niet mag komen, op welke plaatsen uw hond los mag lopen en over het opruimen van poep.

Hond aan de lijn

Een hond moet op de volgende plekken zijn aangelijnd:

 • op openbare plaatsen binnen de bebouwde kom: 
 • op wegen buiten de bebouwde kom.

“Openbare plaatsen” zijn plaatsen waar iedereen mag komen. Dat zijn dus wegen, trottoirs, pleinen, plantsoenen enzovoort. Er zijn ook zogenaamde “eigen terreinen” of “eigen wegen”. Bij een eigen terrein of een eigen weg mag de eigenaar van dat terrein of die weg zelf bepalen wie daar wel of niet toegang tot heeft en welke regels daar gelden. Voor het eigen terrein van de hondenbezitters zelf gelden de aanlijnplicht en de opruimplicht natuurlijk niet.

Regels voor het strand

Van 1 april tot 1 oktober moeten honden overdag tussen 09.00 en 19.00 uur op het strand of op de toegangspaden tot het strand zijn aangelijnd. Die lijn mag niet langer zijn dan 1,5 meter.

Er zijn wel uitzonderingen. Ook op het strand zijn bepaalde gedeelten aangewezen als hondenlosloopgebied. Daar geldt de aanlijnplicht niet.

Op de volgende strandgedeelten mag de hond loslopen:

 • tussen strandpaal 8.100 en strandpaal 9.400;
 • tussen strandpaal 10.500 en 11.100;
 • tussen strandpaal 14.500 en 17.100;
 • tussen strandpaal 18.400 en 20.000.

Losloopgebieden

In de volgende gebieden mag uw hond loslopen:

Kern Schagen

 • Pad voormalige Camper-parkeerplaats
 • Noordzijde Wilgenlaan
 • Trambaan Zuid
 • Meerslootpad
 • Pad langs N245
 • Pad van Dierenkliniek tot Harmenkaag
 • Het eiland aan De Spreng
 • Paden gebied Schager Wiel (1 april-1 oktober aanlijnplicht)
 • Strandje gebied Schager Wiel (1 april-1 oktober algeheel verbod)
 • Pad ten noorden van de Eksterstraat
 • Grasveld ten noorden van de Spreeuwenlaan
 • Pad langs de Watermolen
 • Grasveld Westerpark

Petten

 • Paden en losloopgebied Korfwater   

Verboden voor honden

Honden mogen niet komen op kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweiden. Daarnaast kunnen wij ook nog andere plaatsen aanwijzen waar honden helemaal niet mogen komen.

Opruimen hondenpoep

Iedereen die met een hond wandelt, moet zorgen dat de poep van die hond wordt opgeruimd. Dit geldt niet voor gehandicapten met een geleidehond of sociale hulphond.