Regionaal Mobiliteitsprogramma

Dit programma is in het leven geroepen om gezamenlijk te monitoren wat er allemaal gedaan wordt aan duurzame mobiliteit en om de krachten van overheden en organisaties te combineren.

Vanuit het klimaatakkoord zijn er doelstellingen opgesteld en door samen de diverse maatregelen te monitoren wordt inzichtelijk welke bijdrage geleverd wordt aan de vermindering van de uitstoot van C02.