Schagerweg

Op dit moment werken wij aan de voorbereiding van de herinrichting van de Schagerweg. De Schagerweg wordt ingericht als een 30 km zone. De weg heeft naast de functie als dorpskern ook de functie van ontsluitingsweg. Dit maakte de keuze voor een inrichting niet eenvoudig. Doordat er verschillende belanghebbenden zijn, wordt er op verschillende manieren naar het ontwerp gekeken. Na een uitgebreid participatietraject is gekozen om de Schagerweg uit te voeren in asfalt.

Ontwerp

Wij gaan de Schagerweg opnieuw inrichten. Dit betekent dat de gehele rijbaan, de beplantingsvakken, het fiets- en voetpad wordt vervangen of aangepast. Het bestaande rioolstelsel is aan vervanging toe en wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel, het vuil- en regenwater wordt dan apart ingezameld. Ook wordt een drainagestelsel onder de rijbaan aangelegd, hierdoor kan de grondwaterstand beter gereguleerd worden. Het filmpje hieronder laat zien hoe de Schagerweg er uitziet na de herinrichting. Duurzamer en veiliger voor alle gebruikers.  

Impressie herinrichting Schagerweg in Schagerbrug

Planning/uitvoering

  • Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft het taxatiebureau Bouwtaxaties een bouwkundige vooropname uitgevoerd bij de aangrenzende huizen.
  • Stam & Co is in opdracht van Alliander gas bezig met het verleggen van de gasleiding. Hierna laat Alliander elektra de elektrakabels vervangen. Dit wordt ook gedaan door Stam & Co. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het 4de kwartaal gereed zijn.
  • Gelijktijdig lopen er nog verschillende ruimtelijke procedures en onderzoeken die afgerond moeten zijn voordat het aanbestedingstraject gestart kan worden
  • Een aanbesteding is een manier van inkopen met alle “spelregels” daar om heen.
  • Dit aanbestedingstraject duurt ongeveer 3 maanden, daarna is de aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren.
  • De huidige ontwikkelingen in de wereld hebben grote invloed op dit project. Ook hier hebben we te maken met levertijden van materialen, personele bezetting, onvoorspelbare prijsontwikkelingen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier.