Sportadviesraad Schagen

De Sportadviesraad Schagen is op 16 december 2008 opgericht in samenspraak met de toenmalige wethouder Welzijn en Sport Hans Heddes.

Het doel van de sportadviesraad is op basis van samenwerking en advisering een samenhangend beleid voor sportbeoefening te bevorderen en te fungeren als representant en overlegplatform van de aangesloten verenigingen. De sportadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur op het gebied van sportbeleid. Na de fusie van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is de sportadviesraad doorgegaan en zijn nieuwe bestuurders gezocht. De sportadviesraad kent nu een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende kernen.

Het huidige bestuur van de Sportadviesraad bestaat uit de volgende personen:

  • Willem van der Voort (Voorzitter)

  • Mike Mooij  (secretaris)
  • Piet Houtenbos (penningmeester)
  • Ton Berkhout
  • Onno Jans
  • Gerard de Boer
  • Rene de Nijs
  • Guido Huizink

  • Hans Visser

  • Jeen Hellinga

De sportadviesraad streeft er naar om alle verenigingen in de gemeente Schagen te vertegenwoordigen. De contributie bedraagt € 10,- per jaar voor kleine verenigingen (tot 50 leden) en € 20,- per jaar voor grote verenigingen (meer dan 50 leden). De sportadviesraad komt regelmatig bijeen voor overleg en 2 maal per jaar is er een ledenvergadering. De vergaderdata en verslagen worden via deze website gepubliceerd.

De sportadviesraad is te bereiken via de e-mail.