Transitievisie Warmte “Schagen samen aardgasvrij”

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af. Op deze manier vermindert de CO2 uitstoot en is Nederland niet meer afhankelijk van aardgas uit Groningen of het buitenland. Om dat voor elkaar te krijgen, stellen alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte op. In de Transitievisie Warmte (TVW) staan de mogelijkheden om de woningen en gebouwen in onze gemeente aardgasvrij te maken en hoe de gemeente de aanpak vorm gaat geven.

Schagen samen aardgasvrij

Het doel is om in 2050 alle woningen aardgasvrij te hebben. Het tussendoel is om in 2030 twintig procent van de woningen in de gemeente Schagen aardgasvrij-ready te hebben. Dat is dus 1 op de 5 woningen. Een woning is aardgasvrij-ready als deze voldoende is geïsoleerd en geschikt is voor elektrisch koken. Met voldoende bedoelen wij tot minimaal energielabel B. In totaal gaat het in Schagen om 3.000 woningen met energielabel C t/m G die voor 2030 worden geïsoleerd tot minimaal energielabel B. Woningcorporatie Wooncompagnie gaat bijna de helft van dit aantal isoleren. De andere helft zijn woningen van particuliere eigenaren.

Eerst isoleren

Tot en met 2030 ligt de focus op het besparen van aardgas door middel van het isoleren van de woningen. Hiermee besparen bewoners op het gebruik van aardgas, daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook kunnen woningen pas op een rendabele manier aardgasvrij worden gemaakt als deze voldoende zijn geïsoleerd. 

Energie besparen voor portemonnee en klimaat

Schagen heeft de ambitie om 3.000 bestaande woningen (20% van de totale isolatieopgave) te isoleren tot een niveau waarop ze op een passende manier aardgasvrij kunnen worden gemaakt (aardgasvrij gereed). Naast isoleren betekent dit dat de woningen ook geschikt worden gemaakt voor elektrisch koken. 

Om dit doel te bereiken gaan we alle woningeigenaren in Schagen stimuleren om met de isolatie van hun woning aan de slag te gaan. Daar bovenop selecteren we één of enkele buurten waar snel en op een systematische manier grotere aantallen woningen kunnen worden geïsoleerd. Hierbij worden inwoners intensief en persoonlijk betrokken. Het doel is om iedere woningeigenaar een uitgebreid beeld te geven van de isolatie- (en ventilatie)maatregelen die nodig zijn een huis te verduurzamen. Daarnaast brengen we hierbij ook de verwachte kosten, opbrengsten en financiering in kaart. Op basis van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeente Schagen onderzocht welke buurten het meest kansrijk zijn om als eerste aan te pakken. Kansrijke buurten zijn buurten met een groot aandeel jaren ’60, ’70 en ’80 woningen. 

Inwoners bepalen zelf het tempo

In de Transitievisie Warmte heeft gemeente Schagen nog geen definitieve keuze gemaakt voor buurten waar we tot 2030 aan de slag gaan. We vinden het belangrijk dat het initiatief vanuit de samenleving komt en er draagvlak in een buurt is voordat we met de uitvoering starten. De woningcorporatie Wooncompagnie is daarbij een belangrijke partner. Samen met de inwoners, de woningcorporatie, overige gebouweigenaren en andere betrokken partijen werken we vervolgens voor iedere buurt een Buurtuitvoeringsplan uit waarin we de te zetten stappen uitwerken. De inwoners bepalen vervolgens zelf het tempo. 

Aardgasvrij

Ook wil Schagen in de periode tot 2030 ervaring opdoen met een proefproject waarin een buurt of een deel van een buurt aardgasvrij wordt gemaakt. Met dit proefproject willen wij niet alleen over techniek en financiering leren, maar ook hoe we inwoners kunnen laten participeren. De meest recent gebouwde buurten komen als eerste in aanmerking omdat de woningen hier al voldoende geïsoleerd zijn.

Voor de delen van onze gemeente waar de huizen dicht op elkaar staan, zien we de aanleg van een warmtenet als een serieuze mogelijkheid. De huizen in het centrum van Schagen bijvoorbeeld zijn moeilijker te isoleren en een warmtenet kan minder goed geïsoleerde huizen beter verwarmen. We gaan dit de komende jaren verder onderzoeken. 

Samen.Schagen.nl

Voor de Transitievisie Warmte heeft gemeente Schagen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers gebruikt bij het inventariseren van de kansen en het bepalen van de koers. Hiervoor is een adviesraad van inwoners en ondernemers opgericht en hebben we ons online participatieplatform samen.schagen.nl gebruikt. Daarnaast is een enquête onder de inwoners en ondernemers uitgezet en is een Warmte Meet-up georganiseerd. De inbreng van de inwoners is gebruikt bij de verdere uitwerking van deze Transitievisie Warmte.