Tweede paspoort

Algemeen

Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u een tweede Nederlands paspoort aanvragen.

Wij werken alleen op afspraak. U kunt dus niet zonder afspraak bij ons binnenlopen. U kunt via bovenstaande knop of telefonisch een afspraak maken. Het maken van een afspraak is gratis.

Aanvragen

U vraagt een tweede Nederlands paspoort aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Nederlanders in het buitenland vragen het tweede paspoort aan bij een ambassade of consulaat. Of bij een daarvoor aangewezen gemeente (grensgemeente).

Voor het aanvragen van een tweede paspoort moet u naar het gemeentehuis komen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een tweede paspoort?

 • Als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag. Het mogen geen landen zijn waar u met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kunt reizen. In dat geval kunt u een identiteitskaart gebruiken.
 • Als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een lijst van conflicterende landen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • Een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt
 • Een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen
 • Een bewijs dat uw paspoort op een consulaat ligt vanwege een visum
 • als het om een zakenreis gaat: een recente verklaring van uw werkgever op origineel briefpapier óf een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Andere vergelijkbare documenten

 Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Meenemen

 • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft. Ook als ze zijn verlopen.
 • Een pasfoto (niet ouder dan 6 maanden). De pasfoto moet voldoen aan de eisen voor een pasfoto(link is extern).
 • U kunt gebruik maken van de fotocabine in onze publiekshal.
 • Als u op het tijdstip van uw afspraak uw oude documenten en pasfoto niet bij u heeft, zullen wij de afspraak moeten verzetten. 
 • Tip: laat uw pasfoto maken door een expert.

 • Uw bankpas of contant geld. U betaalt gelijk bij aanvraag.

Voor de aanvraag heeft u ook nodig:

 • Een be­wijs waar­uit blijkt dat u naar con­flic­te­ren­de lan­den moet reizen. Bij­voor­beeld vlieg­tic­kets of boe­kin­gen.
 • Een be­wijs dat u meer­de­re boe­kin­gen (vlieg­tic­kets) hebt ge­maakt en moet rei­zen op een mo­ment dat uw pas­poort bij een ambassade of con­su­laat ligt van­we­ge een vi­sum. U moet bei­de ge­val­len aan­to­nen.

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Goed om te weten:

 • Een werk­ge­vers­ver­kla­ring geldt niet als be­wijs­stuk. Vlieg­per­so­neel mag de werk­ge­vers­ver­kla­ring wel als be­wijs­stuk ge­brui­ken, maar alleen in com­bi­na­tie met het be­wijs dat het eer­ste pas­poort op een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt.
 • Een twee­de pas­poort wordt niet ver­strekt als nood­pas­poort.
 • Een twee­de pas­poort is twee jaar gel­dig van­af de af­gif­te­da­tum.
 • Naast het (eer­ste) pas­poort en twee­de pas­poort mag u ook een Ne­der­land­se iden­ti­teits­kaart be­zit­ten.
 • U kunt ook een twee­de za­kenpas­poort aan­vra­gen.
 • Als u uw be­staan­de twee­de pas­poort wilt ver­nieu­wen, moet u opnieuw uw de nood­zaak van het pas­poort aan­to­nen.
 • Op reis gaan met twee pas­poor­ten wordt af­ge­ra­den. Bij de controle aan de grens kan het be­zit van twee pas­poor­ten vra­gen op­roe­pen.

 

Kosten

Een tweede paspoort kost € 77,75.

Levertijd

U kunt uw zakenpaspoort ongeveer 5 werkdagen na de aanvraag afhalen. Uw zakenpaspoort blijft maximaal drie maanden bij ons liggen.

Ook voor het afhalen werken wij alleen op afspraak.

Geldigheid

Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Spoed

Heeft u met spoed een tweede paspoort nodig? Dan kunt u een afspraak maken voor spoedaanvraag. Het duurt 1 werkdag. U moet voor 15:00 uur de aanvraag doen en volgende werkdag na 10.00 uur ophalen. Naast de kosten voor een tweede paspoort moet u € 52,95 meer betalen. 

Naar welke landen?

Met een tweede paspoort kunt u aantonen dat u de persoon bent die in het paspoort staat. Dat heet ook wel identificeren. En u kunt reizen naar alle landen van de wereld.

Vermissing

Bent u uw tweede paspoort kwijt? Meldt dit dan zo snel mogelijk digitaal bij ons. U hoeft niet eerst naar de politie te gaan om aangifte te doen.