Verblijfsrecreatie, eisen voor ondernemers

In Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord, waaronder Schagen) bestaat een ontwikkelkader voor bestaande en nieuwe verblijfsrecreatie. Oftewel: regels waaraan nieuwe verblijfsrecreatie moet voldoen. En regels waaruit uitbreidende verblijfsrecreatie moet voldoen. Hier horen ook hotels bij. Verblijfsrecreatie-ondernemers en ontwikkelaars kunnen aan de hand van dit ontwikkelkader duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid van hun plan of initiatief. Het kader is ook leidend voor gemeenten. Om plannen te beoordelen op economische waarde en goede ruimtelijke ordening. Waar mogelijk neemt de gemeente ook het regio-overstijgend effect mee in de beoordeling van een plan.