Woningbouwplan 't Zand Noord

Aan de noordzijde van het dorp ’t Zand ligt een woningbouwlocatie. Over enige tijd staan er woningen in dit gebied tussen de noordelijke dorpsrand en de Koning Willem II-weg. De woningbouw komt op twee grote akkerbouwkavels en op de plaats van een voormalig kassencomplex.

Deze woningbouw gaat in fasen. Eerst bouwen we het zuidwestelijk kwadrant. In totaal worden zo’n 280 woningen gerealiseerd tot 2030 volgens de huidige verwachting. Bouwfonds Property Development (BPD) en Kuin Vastgoedontwikkeling werken de plannen uit, in samenwerking met de gemeente. Daarvoor is al op 21 mei 2007 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Planning

  • Voor het 1e kwadrant is gestart met het woonrijpmaken door de firma Sneekes uit Schagerbrug.
  • De verkoop van de eerste 27 woningen voor het tweede kwadrant zal starten in november 2021, meer informatie hierover is te lezen op de website nieuwbouw-tzandnoord.nl.

Met vragen over de planning, verkoop en realisatie van de woningen kunt u contact opnemen met BPD.