Zittingen van het centraal stembureau

Kandidaatstelling

Op 31 januari 2022 leveren de politieke partijen de kandidatenlijsten en formulieren in. Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur vindt in een besloten zitting door het centraal stembureau een onderzoek plaats. Dit is een onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten.

Direct na de zitting liggen de kandidatenlijsten ter inzage samen met het proces verbaal. Wilt u de kandidatenlijsten inzien dan kunt u een afspraak maken met Francoise de By telefoonnummer (0224) 210 400.

Geldigheid kandidaatstelling en lijstnummering

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur is er eenĀ openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze zitting besluit het centraal stembureau of de kandidatenlijsten geldig zijn.
Ook vindt in deze zitting de nummering van de lijsten plaats. De zitting is openbaar en vindt plaats op het gemeentehuis in Schagen. Direct na de zitting staat het proces-verbaal I 4 en de nummering van de kandidatenlijsten openbaar.
Wilt u de zitting bijwonen? Dan kunt u zich tot 1 februari 2022 aanmelden via ons contactformulier.

Vaststelling uitslag

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur is er een gecombineerde openbare zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau). Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming in Schagen vastgesteld. In deze zitting worden ook de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekend gemaakt. Direct na de zitting staat de uitslag en het proces-verbaal P 22-2 openbaar. Het is nog niet bekend of de openbare zitting fysiek toegankelijk is of via livestream wordt uitgezonden.