Aangifte van overlijden

Algemeen

Er moet aangifte gedaan worden als iemand is overleden. Dit moet bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar familie of vrienden van de overledene kunnen dit ook doen.

Wij nemen het overlijden op in de burgerlijke stand en stellen een overlijdensakte op. Ook geven wij een uittreksel uit het overlijdensregister af. Dit document heeft u soms nodig om bij bedrijven en organisaties aan te tonen dat iemand is overleden.

Er is geen periode vastgesteld waarbinnen de aangifte moet plaatsvinden. De begrafenis of crematie moet uiterlijk binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

Aangifte van overlijden doen

Meestal doet uw uitvaartverzorger aangifte van overlijden. Familie of vrienden van de overledene mogen ook aangifte van overlijden doen. De volgende documenten heeft u nodig als u aangifte doet:

  • Een B-enveloppe. Dit is een enveloppe voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het formulier waarop de arts de doodsoorzaak uitlegt.
  • Bij een natuurlijke dood: een verklaring van overlijden. Deze wordt afgegeven door een arts of een gemeentelijke arts die de doodsoorzaak onderzoekt. Zo'n iemand wordt ook wel gemeentelijke lijkschouwer genoemd.
  • Bij een niet-natuurlijke dood stuurt de Officier van Justitie een verklaring van geen bezwaar voor een begraving of crematie naar de gemeente.
  • Wordt het lichaam na overlijden aan de wetenschap geschonken? Dan is een originele verklaring nodig waarin staat dat het lichaam aan de wetenschap wordt geschonken. Dit wordt ook wel codicil genoemd. En is een verzoek aan de burgemeester tot afgifte van het verlof tot ontleding nodig.

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een afschrift van de overlijdensakte kost € 15,70.

Digitaal doorgeven van het overlijden door de uitvaartverzorger

Als uitvaartverzorger kunt u de aangifte van overlijden digitaal aan ons doorgeven. Hiervoor heeft u een E-herkenning (minimaal niveau 2+) nodig. De kosten voor het uittreksel van overlijden betaalt u met iDEAL.

Heeft u nog niet eerder digitaal aangifte van overlijden bij ons gedaan? Geef dan eerst de volgende gegevens aan ons door:

  • De naam en het burgerservicenummer van de aangever(s) van overlijden.
  • Het e-mailadres en telefoonnummer van de uitvaartverzorger.
  • De officiële naam en  het KVK-nummer van de uitvaartverzorger.

Gebruik hiervoor het formulier Contactgegevens uitvaartverzorger.

Na digitale aangifte van overlijden

Heeft u de aangifte van overlijden digitaal aan ons doorgegeven? Dan sturen wij u het verlof tot begraven of cremeren digitaal naar u toe. De originele documenten sturen wij met een retourenveloppe naar u toe. U stuurt vervolgens de originele A- en B-verklaring binnen twee weken naar ons terug.

Een verlof tot ontleding kunnen wij pas afgeven zodra wij de originele wilsbeschikking hebben ontvangen, deze wordt dus niet naar u verzonden.

Komt u liever persoonlijk de documenten ophalen? Geef dit dan aan bij de digitale aangifte van overlijden. Maak voor het ophalen altijd een afspraak

Maakt u geen gebruik van de digitale aangifte van overlijden? Dan zult u langs moeten komen voor het ophalen van alle documenten. Maak hiervoor altijd een afspraak.

Persoonlijk aangifte van overlijden doen

Doet u de aangifte van overlijden liever persoonlijk bij ons? Maak dan een afspraak. De akte en het verlof voor lijkbezorging worden klaar gemaakt terwijl u wacht.

Regels bij begraven en cremeren

Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur én niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats of gecremeerd worden in een crematorium. Hiervoor is een verlof tot begraven of cremeren nodig. Deze wordt kosteloos afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon is overleden.

Hoe vraag ik uitstel aan bij begraven of cremeren?

Uitstel vragen voor begraven of cremeren moet u doen vóór de zesde werkdag na het overlijden. U doet dit bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt. Het kan zijn dat dit door familieomstandigheden niet lukt. In dat geval moet hierover door de uitvaartverzorger of de familie wel vooraf telefonisch contact worden opgenomen met de gemeente.

De uitvaartverzorger heeft vaak al een ingevulde vergunning. Deze moet getekend zijn door een arts. De arts verklaart dat er geen bezwaar is tegen uitstel van begraven of cremeren. De ambtenaar van de burgerlijke stand tekent de vergunning namens de burgemeester.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Vervoer stoffelijk overschot van of naar Nederland

U mag een overledene vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren of vanuit Nederland naar het buitenland. U heeft daarvoor een overlijdensakte nodig. Daarnaast heeft u ook een laissez-passer of een verlof tot begraving of crematie nodig. Een laissez-passer voor een overledene is een internationaal vervoersbewijs voor een overledene. Dit wordt ook wel lijkenpas genoemd. Bij binnenkomst in Nederland moet u deze documenten aan de douane tonen.

  • Voor vervoer binnen België,  Nederland en Luxemburg heeft u alleen een verlof tot begraving of crematie nodig. Dit vraagt u aan in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • In alle andere gevallen heeft u een laissez-passer nodig. Dit document moet door een overheid of organisatie zijn afgegeven die volgens de wet het recht heeft om dit te doen. Wordt in het Engels of Frans vertaald.
  • U vervoert het lichaam in een waterdichte kist.

Zowel een overlijdensakte als een laissez-passer vraagt u aan bij de gemeente. Dit moet de gemeente zijn waar de persoon is overleden en waar aangifte van overlijden is gedaan.

Is een overledene in het buitenland overleden en vindt de lijkbezorging plaats in Nederlands? Dan geeft de gemeente waar de lijkbezorging plaats vindt het verlof tot lijkbezorging af.