Automatische incasso belastingen

Algemeen

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U geeft ons dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dat is makkelijk, want u betaalt altijd op tijd. Met uw DigiD kunt u dit makkelijk regelen.

Aanvraag/intrekking

Heeft u geen DigiD of printer? Dan kunt u ook een machtigingskaartje opvragen via telefoonnummer (0224) 210 400.

Met een automatische incasso geeft u ons toestemming om de bedragen van de belasting van uw rekening af te schrijven. 

Een machtiging is persoonsgebonden. Alleen de persoon die de aanslag op zijn naam heeft ontvangen, kan de automatische incasso aanvragen. Dus niet zijn huisgenoot of partner.

  • Heeft u ons een machtiging gegeven? Dan blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via de automatische incasso van uw rekening afgeschreven.
  • U kunt altijd een automatische afschrijving terughalen.
  • U kunt de machtiging altijd, zonder dat u vertelt waarom, stoppen. Dit regelt u met uw DigiD. De automatische incasso stopt dan direct. Hiervoor gebruikt u het formulier intrekking machtiging automatische incasso belastingen.

Termijnen van betaling

  • Vraagt u binnen 2 weken na dagtekening van de aanslag automatische incasso aan? Dan wordt het aanslagbedrag in 10 gelijke termijnen aan het einde van de maand afgeschreven.
  • Is de dagtekening van de aanslag langer dan 2 weken geleden? Dan kunt u wel een automatische incasso aanvragen, maar dan wordt de openstaande belastingschuld in minder termijnen afgeschreven. Hoe later u de regeling aanvraagt, hoe minder termijnen er mogelijk zijn.
  • Voorbeeld 1: Uw aanslag met dagtekening 28 februari is € 200,-. Vraagt u voor 15 maart een automatische incasso aan? Dan wordt het bedrag in 10 maandelijkse termijnen van € 20,- afgeschreven;
  • Voorbeeld 2: Uw aanslag met dagtekening 28 februari is € 200,-. Vraagt u na 15 maart een automatische incasso aan? Dan wordt het bedrag in 9 maandelijkse termijnen van € 22,22 afgeschreven.

Wijzigen rekeningnummer

Is uw rekeningnummer gewijzigd? Geef dit dan aan ons door. Dit kunt u doen door het formulier wijzigen rekeningnummer automatisch incasso in te vullen.

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord:

Ja, op het aanslagbiljet staat aangegeven wanneer welk bedrag wordt afgeschreven.

Is het totaalbedrag van de aanslag onder de € 150,00 of boven de € 2.500,00? Dan wordt het bedrag in 2 termijnen afgeschreven.

Het bedrag wordt in maximaal 10 termijnen afgeschreven. Als u in de tussentijd verhuist? Dan ontvangt u een vermindering voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Na deze vermindering wordt het nog openstaande bedrag verdeeld over de overgebleven termijnen.

Het bedrag wordt in maximaal 10 termijnen afgeschreven. Als iemand overlijdt en er blijft niemand op het adres wonen?  Dan komt er een vermindering voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Na deze vermindering wordt het nog openstaande bedrag verdeeld over de overgebleven termijnen. 

Een stornering is het terugdraaien van een automatische incasso. Een stornering kan verschillende oorzaken hebben. Zoals, er kan onvoldoende geld op de rekening staan, het is een verkeerd rekeningnummer, of u heeft het termijnbedrag zelf terug laten boeken.

Bij een stornering ontvangt u van ons hierover schriftelijk bericht. U wordt dan gevraagd om het termijnbedrag zelf een keer over te maken. Bij een 2e stornering wordt de incasso stopgezet en moet u het openstaande bedrag in één keer betalen.