Bijstand voor zelfstandigen

Algemeen

Heeft uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen? Of heeft u als zelfstandig ondernemer tijdelijk een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De vorm van de financiële hulp verschilt per situatie.

Voor wie

De volgende groepen kunnen bijstand voor zelfstandigen aanvragen;

 • pre-starters;
 • startende zelfstandigen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering;
 • zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen;
 • zelfstandigen die hun niet-levensvatbare bedrijf willen stoppen;
 • oudere zelfstandigen die geboren zijn voor 1 januari 1960.

Pre-starters

Ontvangt u bijstand en heeft u concrete plannen om een eigen bedrijf te starten? Dan kunt u een voorbereidingsperiode afspreken met ons. U kunt zich dan tijdens deze periode voorbereiden op de start van uw bedrijf. U behoudt uw bijstandsuitkering. Heeft u voor het opstarten van uw bedrijf een opleiding nodig? Dan kunt u ook hulp vragen voor de kosten van een opleiding. Of hulp voor de kosten van begeleiding. De kosten van begeleiding en scholing worden tot maximaal € 3.000,-  vergoed.

Als pre-starter hoeft u tijdens deze voorbereidingsperiode niet te solliciteren. Een voorbereidingsperiode duurt maximaal één jaar. De voorbereidingsperiode kan ook korter duren dan één jaar. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij stellen de duur van de voorbereidingsperiode vast en de voorwaarden.

Moet u tijdens de voorbereidingsperiode marktonderzoek doen? Of moet u voor het opstarten van uw bedrijf geld uitgeven aan andere dingen? Dan kunt u ons vragen om een voorbereidingskrediet. Het voorbereidingskrediet is maximaal € 3.000,-.

Startende zelfstandigen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een eigen bedrijf of zelfstandig beroep wilt starten, dan moet u eerst een ondernemingsplan schrijven. Wij beoordelen dit ondernemingsplan. In het ondernemingsplan maakt u uw plannen duidelijk. In het plan schrijft u de doelstellingen, missie en visie van uw onderneming, een planning, de kansen en eventuele uitdagingen.

Als startende zelfstandige komt u in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Bbz als:

 • Uw bedrijf na bijstandsverlening levensvatbaar is;
 • U aan eventuele vestigingseisen voldoet;
 • U minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werk. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week;
 • Hulp via een bank of andere kredietverstrekker niet mogelijk is.

Als wij vinden dat uw bedrijf goed genoeg is om te starten. En u heeft ook de andere voorwaarden gedaan? Dan beslissen wij over de hoogte en duur van de uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet. Dit kan maximaal 36 maanden zijn.

De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op uw inkomsten tot het sociaal minimum. Deze uitkering wordt verstrekt in de vorm van een lening voor 12 maanden waar u geen rente over hoeft te betalen. De uitkering kan daarna nog worden verlengd met 1 tot 2 jaar. De totale duur van de uitkering is dus maximaal 36 maanden.

Bedrijfskapitaal wordt verstrekt in de vorm van een lening waar u wel rente over moet betalen. Het bedrijfskapitaal kunt u uitgeven in uw onderneming.  Het bedrijfskapitaal is maximaal € 39.057,-.

Let op!  Bent u een startende ondernemer met een lopende werkloosheidsuitkering? Dan kunt geen uitkering voor levensonderhoud krijgen, maar wel bedrijfskrediet. 

Zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen

Heeft u al een lange tijd een eigen bedrijf? En heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u hulp krijgen volgens het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De hulp kan bestaan uit een uitkering voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal.

Om als zelfstandige voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen ontvangt om te kunnen draaien. Andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.
 • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een andere organisatie.

Uitkering voor levensonderhoud

U kunt de uitkering voor levensonderhoud maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kunnen wij besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. De uitkering voor levensonderhoud is een lening. U betaalt hierover geen rente. Wij bekijken achteraf of uw bedrijf voldoende winst heeft gemaakt. Daaruit blijkt of u de uitkering helemaal of voor een deel terug moet betalen. Heeft u te weinig uitkering ontvangen? Dan krijgt u dat deel toch nog uitbetaald. De uitkering voor levensonderhoud vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau.

Bedrijfskapitaal

Heeft u tijdelijk financiële problemen die het bestaan van uw bedrijf bedreigen? Dan heeft u misschien recht op bedrijfskapitaal. Dit is een rentedragende lening of een gift. Afhankelijk van uw vermogen. 

 • Wanneer wordt het bedrijfskapitaal als gift gegeven? Als uw vermogen minder is dan € 142,920,00. Of als uw inkomen voor een lange tijd onder bijstandsniveau ligt. Het bedrijfskapitaal als gift is maximaal € 10.607,00,
 • Het bedrijfskapitaal als rentedragende lening is maximaal € 212.147,00. Deze lening moet meestal binnen 10 jaar door u zijn terugbetaald. 

Met het bedrijfskapitaal kunt u investeren of tijdelijke betalingsproblemen oplossen. 

Het bedrijfskapitaal wordt gegeven aan het gezin. Dit betekent dat u en uw echtgenoot verantwoordelijk zijn voor de terugbetaling van de rentedragende lening.

Let op! Krijgt u het bedrijfskapitaal als gift? Dan kunt u de rentedragende lening niet aanvragen.

Zelfstandigen die hun niet-levensvatbare bedrijf willen stoppen

Moet u als ondernemer stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u voor financiële hulp een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Met een aanvullende periodieke uitkering kunt u tijdens het stoppen van uw bedrijf uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. 

Wij beslissen over het recht op steun en de hoogte van de uitkering.

Let op! U heeft dan geen recht op bedrijfskapitaal.

Oudere zelfstandigen geboren voor 1 januari 1960

Bent u vóór 1 januari 1960 geboren en heeft u een niet-levensvatbaar bedrijf? Dan kunt u een uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen.

Als oudere zelfstandige voor ondersteuning in aanmerking komen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een zelfstandige en u bent geboren vóór 1960.
 • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf gehad of een zelfstandig beroep uitgeoefend.
 • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
 • Uw  bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld minimaal € 8.425,- per boekjaar.

Uitkering voor levensonderhoud

De uitkering voor levensonderhoud vult het totale inkomen van u en uw partner aan. Een uitkering telt ook mee als inkomen. Deze uitkering op grond van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

Bedrijfskapitaal

In sommige gevallen kunt u recht hebben op een bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift. Afhankelijk van uw vermogen.

 • Wanneer wordt het bedrijfskapitaal als gift gegeven?  Als uw vermogen minder is dan € 142.920,- . Het bedrijfskapitaal als gift is maximaal € 10.607,-,
 • Wanneer wordt het bedrijfskapitaal als geldlening gegeven? Als uw vermogen meer is dan € 142.920,-. Het bedrijfskapitaal als geldlening is maximaal € 10.607,-.

  Met dit bedrijfskapitaal kunt u investeren in uw bedrijf.

Werkwijze van het wijkteam

Als u contact met ons opneemt over dit onderwerp komt u terecht bij het wijkteam. De consulenten van het wijkteam kunnen meedenken over oplossingen in de eigen omgeving of voorzieningen om gebruik van te maken.  Ook kan het wijkteam bepaalde specialistische hulp of voorzieningen regelen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Het wijkteam is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur. U kunt ook het contactformulier invullen, dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.