Bijzondere bijstand

Algemeen

Als u een inkomen heeft rond het minimum, kunt u voor sommige bijzondere noodzakelijke kosten bijzondere bijstand aanvragen. Vaak zijn bijzonder noodzakelijke kosten die u maakt door uw medische of sociale omstandigheden. Ook zijn het kosten die u nergens anders (volledig) vergoed kunt krijgen of waarvoor u geen lening kunt afsluiten.

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit of u betaald werk heeft of van een uitkering of pensioen leeft. Wel kijken we naar de hoogte van het inkomen en het vermogen.

Na uw aanvraag onderzoeken we of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u (of uw partner) een inkomen of vermogen boven bijstandsniveau? Dan kan de gemeente besluiten dat u zelf moet meebetalen aan de kosten. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beschikking over uw recht op bijzondere bijstand. De termijn kan verlengd worden als wij bijvoorbeeld nog gegevens van u moeten ontvangen.

Hoe werkt bijzondere bijstand?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die u niet van uw normale inkomen kunt betalen en die u nergens anders (volledig) vergoed kunt krijgen of waarvoor u geen lening kunt afsluiten. Bijvoorbeeld als uw wasmachine plotseling stuk gaat of u noodzakelijke kosten moet maken voor een opleiding.

Soms bestaat bijzondere bijstand uit een lening, in elk geval voor duurzame gebruiksgoederen met een lange levensduur, zoals koelkasten, bedden, vloerbedekking. De hoogte van de aflossing van de lening hangt af van uw inkomen.

Tip

U kunt de aanvraag indienen op het moment dat u de kosten moet betalen maar ook voordat u de kosten maakt. U stuurt dan een offerte mee met uw aanvraag. Op die offerte kunnen we zien hoe hoog de kosten zijn. Het is belangrijk dat u alle rekeningen en bonnen goed bewaart. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen dat de kosten echt zijn gemaakt. Als de kosten langer dan een jaar geleden zijn gemaakt, kunt u geen vergoeding meer krijgen. Wacht de beslissing van de gemeente af, vóórdat u de kosten maakt.

Hoogte bijzondere bijstand

De bijstand is nooit hoger dan de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt en er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Soms ontvangt u bijzondere bijstand in de vorm van goederen of diensten in plaats van geld. Dit wordt bijstand in natura genoemd.
Heeft u ten onrechte of te veel bijzondere bijstand ontvangen, dan kan de gemeente u verplichten dit (gedeeltelijk) terug te betalen.

Werkwijze van het wijkteam

Als u contact met ons opneemt over dit onderwerp komt u terecht bij het wijkteam. De consulenten van het wijkteam kunnen meedenken over oplossingen in de eigen omgeving of voorzieningen om gebruik van te maken.  Ook kan het wijkteam bepaalde specialistische hulp of voorzieningen regelen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Het wijkteam is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur. U kunt ook het contactformulier invullen, dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.