Circulaire Economie

Er zijn steeds minder grondstoffen beschikbaar. Om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van grondstoffen gaan we anders nadenken over het gebruik en hergebruik. Hoe gebruiken we ze? En wat gebeurt ermee bij einde levensduur. U kunt denken aan materialen als afval en materialen waarmee we onze buitenruimte inrichten.

Een circulaire economie is een economie waarbij allerlei verschillende partijen met elkaar moeten samenwerken. We moeten een kringloop met elkaar opzetten waarbij we in toenemende mate anders naar afval gaan kijken en afval anders gaan gebruiken. Ten eerste moeten we zorgen dat we minder afval krijgen. Dat doen we door bijvoorbeeld door minder te verbruiken en ons afval opnieuw te gebruiken. Daar kunt u een belangrijk aandeel in hebben. Ten tweede moeten we een samenwerking opzetten. U als inwoner of als bedrijf kunt met ons meedenken over nieuwe vormen van samenwerking in een circulaire economie.