Crisisnoodopvang op voormalig HHNK terrein in Petten Zuid

Het voormalige terrein van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Petten Zuid aan de Zuiderhazedwarsdijk wordt tijdelijk gebruikt voor crisisnoodopvang van asielzoekers. Vanaf 28 oktober worden hier 225 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De crisisnoodopvang in Petten stond oorspronkelijk gepland tot 31 december 2022. Zoals te lezen is in de media is de druk op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog altijd erg hoog. Dit heeft veel impact op de mensen die asiel aanvragen in Nederland. De verwachting is dat er voorlopig niet genoeg opvangplekken beschikbaar zijn. Gemeente Schagen heeft het verzoek vanuit het COA gekregen om de crisisnoodopvang in Petten met 6 maanden te verlengen. Burgemeester Marjan van Kampen heeft daarom besloten de opvang te verlengen tot 1 juli 2023.

De noodopvang is nodig vanwege de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar moeten regelmatig mensen in schrijnende omstandigheden in de open lucht overnachten, omdat er te weinig plek is. Naast deze locatie vangen wij in onze gemeente al 50 mensen op in ‘t Zand. In Heiloo en vervolgens Alkmaar is eerder plek gemaakt voor 175 mensen. De opvang in Alkmaar is 8 september afgelopen. De opvang in Bergen is ondertussen overgegaan naar Enkhuizen. Het betreft gezinnen met kinderen en andere volwassenen die al zijn aangemeld in Ter Apel.

Scholing

Door het besluit om de crisisnoodopvang te verlengen tot 1 juli krijgt de gemeente Schagen de verantwoordelijkheid de kinderen in de crisisnoodopvang in Petten onderwijs te bieden. Op dit moment is de gemeente in gesprek met een schoolbestuur om te onderzoeken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden.

Bescherming bieden

Het college vindt het belangrijk dat de gemeente Schagen nu de stap naar voren zet. De situatie in Ter Apel is nijpend en de gemeente vindt het haar morele plicht om gezamenlijk mensen die op zoek zijn naar veiligheid bescherming te bieden.

Organisatie en coördinatie crisisnoodopvang bij veiligheidsregio

De organisatie en coördinatie van de noodopvang ligt bij de veiligheidsregio. Op de locatie is een team van de veiligheidsregio en het Rijk aanwezig die de asielzoekers opvangt, begeleidt en verzorgt. Zo is er 24 uur per dag en 7 dagen per week een beveiliger en brandwacht aanwezig. Daarnaast is er elke dag een locatiemanager aan het werk.

Vragen over de noodopvang

Kijk of uw vraag in de lijst veelgestelde vragen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat. Staat uw vraag er niet bij staat? Vul het contactformulier in, dan beantwoorden wij uw vraag zo snel als mogelijk. De veiligheidsregio en gemeente hebben contact met de wijkagent en de politie. Bij vragen over veiligheid kunt ons online contactformulier invullen of deze met uw wijkagent bespreken. Bel hiervoor het algemene nummer van de politie 0900 - 8844. Het nummer is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en bedoeld voor al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Heeft het wel spoed, dan belt u 112.

Afspraken ministerie 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft alle veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd kortstondig crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers te realiseren. Dit om tijd te winnen voor het vinden van een structurele oplossing. In overleg met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werden eerder in Heiloo en daarna in Alkmaar 175 asielzoekers tijdelijk opgevangen. Dit stokje is nu overgenomen door gemeente Bergen. In de gemeente Schagen worden al 50 mensen opgevangen.

Informatieavond

Op 27 september 2022 hebben we een inloopavond voor omwonenden georganiseerd. Tijdens deze avond waren verschillende organisaties aanwezig om vragen te beantwoorden aan verschillende tafels. Onder andere de politie, brandweer, veiligheidsregio en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio is onderdeel van de Veiligheidsregio) waren aanwezig.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de opvang van asielzoekers in Petten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via het aanmeldformulier.

Lees hieronder onze laatst uitgestuurde nieuwsbrieven:

Veel gestelde vragen

Er wordt voorafgaand aan de opening van de locatie een open dag voor omwonenden georganiseerd.

Deze datum moet nog bepaald worden maar zal kort voor de opening eind oktober zijn. Hierover volgt later meer informatie. Als de opvang eenmaal open is, is er geen rondleiding meer mogelijk. Dit vanwege de privacy van de asielzoekers in de noodopvang.

Er wordt gehoor gegeven aan de oproep vanuit het rijk om een locatie voor 225 personen beschikbaar te stellen. Het kost naar verhouding veel meer geld als er meerdere kleine locaties worden ingericht. Vandaar dat gekozen wordt voor locaties met 225 personen.

De 50 personen in 't Zand komen voort uit een eerder verzoek van het COA om crisisnoodopvang te realiseren. Dit gaat om een verzoek uit maart 2022 waarbij zeer tijdelijke crisisnoodopvang nodig was voor 100 personen. In 't Zand is een locatie ingericht voor 50 personen. De andere plekken zijn ingericht door Medemblik en Hoorn. Al snel is aan Schagen gevraagd of de locatie langer gebruikt mocht worden als crisisnoodopvang. Daarnaast is in de zomer van 2022 is het eerste verzoek vanuit het Rijk gekomen om 225 plaatsen beschikbaar te stellen per veiligheidsregio. De 50 plaatsen in 't Zand zijn hier meegeteld. In september 2022 is door het rijk nogmaals aan de veiligheidsregio’s gevraagd 225 plaatsen beschikbaar te stellen.

Asielzoekers zijn vrij om op elk gewenst moment de crisisnoodopvang in- en uit te lopen voor activiteiten en/of beweging.

In eerste instantie geldt deze opvang van half oktober tot en met 31 december 2022. De verwachting is echter dat de problematiek dan nog niet volledig is opgelost en daarom kan het verblijf mogelijk verlengd worden. Wij kunnen hier nog geen duiding aan geven. Zodra we hier meer over weten delen wij dit.

Nee, dat is niet juist. De crisisnoodopvang is in eerste instantie tot en met 31 december 2022. De verwachting is echter dat de problemen bij het COA op dat moment nog niet opgelost zijn. De 20 jaar waarnaar verwezen wordt heeft betrekking op het feit dat deze locatie in een eerder stadium besproken is als locatie voor tijdelijke huisvesting Oekraïners.

Dit is afhankelijk van de doelgroep die naar Petten komt. Als het statushouders zijn (mensen die dus in Nederland mogen blijven), kan het zo zijn dat ze tussentijds uitstromen naar een andere locatie of woning. Als de vluchtelingen nog geen verblijfstatus hebben dan verblijven ze de gehele periode van de crisisnoodopvang in Petten of ze stromen uit naar een asielzoekerscentrum.

De samenstelling van de groep asielzoekers is op dit moment nog niet bekend.

Wij gaan ervan uit dat het voornamelijk gezinnen zijn. De “status” krijgen wij niet door van het COA, maar de ervaring leert dat 98% van onze bewoners oorlogsvluchtelingen zijn. Het overgrote deel komt uit Syrië. Daarnaast komen de vluchtelingen uit Afghanistan, Eritrea, Somalië, etc. 

Die overige 2% hoeven niet per se “economische” vluchtelingen te zijn. Sommige mensen gaan op de vlucht vanwege hun geaardheid (waar de doodstraf op staat in hun land van oorsprong), politieke vervolging of omdat zij een andere religie dan de staatsreligie aanhangen (waardoor zij ook gevangengenomen kunnen worden of de doodstraf kunnen krijgen). De reden dat iemand op de vlucht is, wordt niet met ons gecommuniceerd en is ook niet aan ons ter beoordeling. Die taak ligt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Er komen op de locatie in Petten geen Oekraïners. Oekraïners mogen door een speciale regeling nu in Nederland wonen en werken. Voor de Oekraïense vluchtelingen gelden dus andere regels.

Op basis van bodemonderzoek uit 2020 is in het gebied op een kleine geconcentreerde plek vervuiling aangetroffen. Deze kleine plek ligt buiten het afgeschermde terrein waar de paviljoens geplaatst worden. Uit voorzorg zal deze geconcentreerde plek door middel van hekken of andere middelen afgeschermd worden. Zo wordt betreding van de plek en eventuele risico’s voor de volksgezondheid voorkomen.

Voor de crisisnoodopvang komen er twee paviljoens met ruimte voor in totaal 225 personen. Om een indruk te krijgen van de crisisnoodopvang ziet u een afbeelding onderaan deze pagina.

Het paviljoen met slaapcompartimenten zal voorzien worden van geïsoleerde wanden (6 cm sandwichpanelen), geïsoleerd dak (dubbellaags inflatable roof), toegangen, nooduitgangen en ramen.

Het paviljoen met sanitaire voorzieningen wordt voorzien van geïsoleerde wanden (3 cm sandwichpanelen), geïsoleerd dak (dubbellaags inflatable roof), toegangen, nooduitgangen en ramen. Het klimaat zal worden beheerst middels een warmtepompsysteem.

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is geregeld dat de gemeente een omgevingsvergunning kan afgeven voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld voor een crisisnoodopvanglocatie. Dit proces loopt nog.

De leverancier is op de hoogte van de locatie en de noodzaak van de stormvastheid. Tenten kunnen een wind hebben tot en met windkracht 11.

De hekken staan er om de bewoners een eigen terrein en privacy te geven.

Op de crisisnoodopvang zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week vijf beveiligers en een brandwacht aanwezig. Daarnaast is elke dag tussen 8.00 en 23.00 uur een locatiemanager op de crisisnoodopvang aan het werk. Wij hebben contact met de wijkagent en de boa’s.

Het is mogelijk om met uw vraag naar de locatie van de crisisnoodopvang te gaan en bij de portier te vragen naar de locatiemanager.

Voor het melden van overlast zijn er twee opties:

  1. Contact opnemen met de locatiemanager
    Voor kleine overlast zaken kunt u contact opnemen met de locatiemanager. Hiervoor komt een apart telefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt voor de opening met de omwonenden gedeeld. Het is ook mogelijk om met uw vraag naar de locatie van de crisisnoodopvang te gaan en bij de portier te vragen naar de locatiemanager
  2. Contact opnemen met de gemeente
    Bij vragen over veiligheid kunt u ons contactformulier invullen. Wij kunnen dan verdere acties uitzetten.

Heeft u snel hulp nodig van politie, ambulance of brandweer? Bel dan 112. 

Asielzoekers die zich misdragen, zullen op verzoek van de locatiemanager in overleg met ons overgedragen worden aan het COA om op een geschiktere locatie te worden geplaatst. 

De Boa’s en de politie zijn in de periode dat de crisisnoodopvanglocatie open is vaker in Petten aanwezig. Dit zal zowel zichtbaar als niet zichtbaar gebeuren. 

Er is wekelijks een veiligheidsoverleg waarbij locatiemanager, gemeente en politie aan tafel zitten om eventuele overlast te bespreken.

De mensen in de crisisnoodopvang hebben verschillende behoeften. De één wil vooral rust, de ander sporten of spelen. Wij en de veiligheidsregio merken dat er veel bereidheid is om de mensen te helpen met een positieve invulling van hun dag. Naar aanleiding van de behoeften die de mensen aangeven, wordt gekeken hoe aangeboden hulp ingezet kan worden. 

Hulp wordt altijd gewaardeerd. We onderzoeken steeds welke behoefte aan ondersteuning er is. Dit kan zijn in de vorm van hulp bij sport en spel, het bezoeken van bepaalde locaties, het geven van fiets- of zwemlessen, het coördineren van de dagbesteding, schoonmaken, teken- of schilderlessen, kleding verstellen, etc.

Wilt u helpen? Dan kun je mailen naar schagen@wonenpluswelzijn.nl. U kunt vervolgens aangeven wanneer u beschikbaar bent. Wij nemen contact met u op zodra wij uw hulp in kunnen zetten. We zoeken met name vrijwilligers die zelfstandig een afgeronde activiteit kunnen bieden, zodat de gastheren en gastvrouwen hun aandacht aan de dagelijkse werkzaamheden kunnen besteden. 

De locatie wordt voorzien van Wifi. Voor dagbesteding zullen wij in samenwerking met Wonen plus Welzijn kijken wat mogelijk is.

De zorg voor asielzoekers verloopt niet via de reguliere huisartsen. Dit verloopt via Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA).

Het COA zorgt voor de registratie en medische screening van asielzoekers. Als uit de screening blijkt dat mensen voor bijvoorbeeld TBC-vaccinaties in aanmerking komen, dan regelt GGD Hollands Noorden dit. Overdag is op de crisisnoodopvanglocatie een medisch team aanwezig. Die medewerkers helpen mensen met hun zorgvragen en als het nodig is maken zij een afspraak met de huisarts van GZA (Geneeskundige Zorg Asielzoekers). Ook tandheelkundige zorg loopt via GZA. Als iemand met spoed medische hulp nodig heeft, dan wordt 112 gebeld. 

De mensen worden gescreend bij binnenkomst. Ze mogen alle, in Nederland beschikbare, vaccinaties (zowel corona als voor kinderen).

Afhankelijk van de samenstelling van de groep asielzoekers wordt onderwijs geregeld. De verwachting is dat, wanneer er kinderen komen, zij in eerste instantie naar een taalklas zullen gaan.

Op dit moment is de gemeente samen met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verantwoordelijk voor de crisisnoodopvang in Petten. De veiligheidsregio beheert de locatie, zorgt voor personeel en dat alles goed verloopt. Op het moment dat de locatie over wordt gedragen aan het COA is het COA weer verantwoordelijk voor het beheer van de locatie.

Bij een crisisnoodopvanglocatie ligt de verantwoordelijkheid en het beheer bij de gemeente en de veiligheidsregio. Bij de noodopvanglocatie ligt de verantwoordelijkheid en beheer bij het COA.

Ja tot in ieder geval 1 januari 2014 blijft de crisisnoodopvanglocatie geopend.

Het COA werkt aan een aanvraag voor de benodigde vergunningen. Wij hebben als uitgangspunt dat er niet meer dan 250 vluchtelingen worden opgenomen.

Het college is bereid om voor een periode van maximaal 5 jaar toestemming te verlenen aan het COA om hier een noodopvang te realiseren. In de komende periode wordt onderzocht of dit haalbaar is. En of het COA de locatie over kan nemen als noodopvanglocatie. Concreet betekent dit dat wanneer het COA de locatie overneemt, deze nog 5 jaar in gebruik is.

Extra woningbouw in Petten staat op de agenda. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten binnen Petten.

Het uitgangspunt blijft 250 vluchtelingen op de locatie. Er worden geen extra mensen opgevangen.

De locatie in Petten stellen wij voor een periode van maximaal 5 jaar na overname door het COA beschikbaar. Na deze 5 jaar moet de grond weer worden opgeleverd.

Extra beveiliging is nu niet nodig. Er komen niet meer mensen dan er nu ook zitten. De maximale bezitting blijft 250 personen.

Heeft u klachten, vragen of wilt u meer informatie? Hiervoor kunt u terecht bij team openbare orde en veiligheid via ons contactformulier.

De groep bewoners bestaat voornamelijk uit gezinnen met kinderen. Hierop is de locatie ingericht. Er staat ook lagere school naast de opvanglocatie.

Om een indruk te krijgen van de crisisnoodopvang ziet u hieronder een afbeelding.

lattegrond crisisnoodopvang Petten