Crisisnoodopvang Petten

In april 2023 verzocht het COA ons om medewerking te verlenen voor een mogelijke overname van de crisisnoodopvang (CNO) in Petten. Op 12 oktober 2023 liet het COA ons weten de locatie aan de Zuiderhazedwarsdijk 1b te willen sluiten. Dit besluit werd definitief na de uitkomst van de stikstofberekening die het COA liet uitvoeren. Afhankelijk van deze uitkomst zouden zij wel of geen aanvraag indienen voor de noodopvang in Petten. Het blijkt niet mogelijk om de crisisnoodopvang om te zetten naar een noodopvang. Het COA liet ons weten geen aanvraag in te dienen en daarom sluit de locatie.

Wetgeving

Het kabinet heeft, om de asielcrisis onder controle te krijgen, verschillende maatregelen genomen of voorgesteld. Een van deze maatregelen is de beoogde wet ‘gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’. Deze wet wordt op 29 september in de tweede kamer besproken. Op dit moment is het COA afhankelijk van vrijwillige medewerking van gemeente om opvangplaatsen voor asielzoekers mogelijk te maken. De regering wil dit veranderen. Zij stelt voor om gemeenten een wettelijke taak te geven in het opvangen van asielzoekers. Deze nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de opvang van asielzoekers beter wordt verspreid onder de gemeenten, waarmee de onderlinge solidariteit wordt vergroot. De minister van Justitie en Veiligheid maakt een keer per 2 jaar een inschatting van het aantal op te vangen asielzoekers. Als het totale aanbod aan opvangplekken landelijk niet voldoet aan het benodigde aantal plekken, dan worden deze plekken aangewezen.

Scholing

De gemeente Schagen is verantwoordelijkheid de kinderen in de crisisnoodopvang in Petten onderwijs te bieden. Er staan momenteel 3 klaslokalen. Basisschool De Springschans uit Petten verzorgt het onderwijs op deze locatie. 

Bescherming bieden

De situatie in Ter Apel is nijpend en de gemeente vindt het haar morele plicht om gezamenlijk mensen die op zoek zijn naar veiligheid bescherming te bieden.

Vragen over de noodopvang

Heeft u vragen over de crisisnoodopvang in Petten? Vul het contactformulier in, dan beantwoorden wij uw vraag zo snel als mogelijk. Bij vragen over veiligheid kunt u ons online contactformulier invullen of deze met uw wijkagent bespreken. Bel hiervoor het algemene nummer van de politie (0900) 88 44. Het nummer is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en bedoeld voor al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Heeft het wel spoed, dan belt u 112.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief hielden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de opvang van asielzoekers in Petten. Wij sturen ook een nieuwsbrief uit over de opvang in Schagen Oost. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier

Wilt u meer informatie over de opvang in Schagen Oost? Dan kunt u dit lezen op de pagina over de crisisnoodopvang in Schagen Oost.

Lees hieronder de uitgestuurde nieuwsbrieven over Petten: