Emigratie doorgeven

Algemeen

Als u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen is dit emigratie. Er is sprake van emigratie als u binnen een jaar langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. U bent verplicht om binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland aangifte van emigratie te doen. Dit doet u bij uw woongemeente. U wordt dan uitgeschreven als ingezetene van de gemeente en uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden.

Hoe geef ik mijn emigratie door aan de gemeente?

Hoe u uw emigratie aan de gemeente doorgeeft is afhankelijk van de situatie. Vertrekken alle bewoners van uw adres naar het buitenland, of blijven één of meerdere bewoners in Nederland achter?

Alle bewoners vertrekken naar het buitenland

Geef dan uw emigratie digitaal aan ons door. Hier heeft u wel een DigiD voor nodig. Wilt u uw emigratie liever niet online doorgeven? Maak dan een afspraak om persoonlijk, samen met uw identiteitsbewijs, uw emigratie op het gemeentehuis door te geven.

Niet alle bewoners vertrekken naar het buitenland

Als niet alle bewoners van uw adres naar het buitenland vertrekken, kunt u uw emigratie niet digitaal doorgeven. In dat geval moeten alle personen (dus ook minderjarigen) die vertrekken persoonlijk bij loket Burgerzaken aangifte doen. Deze personen moeten dan een geldig identificatiebewijs meenemen. Maak hiervoor telefonisch of online een afspraak.

Wie kunnen aangifte van vertrek doen?

De volgende personen mogen een emigratie doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt)
  • ouders  voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende  kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van vertrek naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat kost het?

De aangifte voor vertrek naar het buitenland is kosteloos.