Erkenning van een kind

Algemeen

Erkent u uw kind? Dan wordt u juridisch ouder. De erkenning wordt rechtsgeldig zodra het kind is geboren. Dit betekent dat u de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo heeft u er recht op om uw kind te zien. En bent u verplicht om voor het kind te zorgen.

Erkenning van uw ongeboren kind doet u bij ons. Hiervoor maakt u een afspraak.

Bij een eerste kind moet de moeder mee naar de gemeente. Bij volgende kinderen mag de moeder ook de toestemming schriftelijk geven.

Wat neemt u mee?

Komt u samen met de moeder? Dan neemt u het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Komt de moeder niet mee? Dan neemt u het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder met handtekening
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Extra meenemen bij erkenning kind door duo-moeder

 • Ouderschapsverklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit is alleen nodig als de donor anoniem is.

Wanneer is erkenning niet nodig?

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit bent u als:

 • u de biologische moeder bent
 • u getrouwd bent met de moeder
 • u een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder.

Let op! Als duo-moeder moet u wel de ouderschapsverklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet of heeft u deze verklaring niet? Dan kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Hoe krijg ik het ouderlijk gezag?

Sinds 2023 is het gezamenlijk gezag automatisch geregeld door de erkenning. Wilt u niet dat het gezamenlijk gezag automatisch wordt geregeld door de erkenning? Dan kunnen de ouders dit samen aangeven bij de erkenning.

Een erkenning die vóór 2023 heeft plaats gevonden valt nog onder de oude regeling. Dit houdt in dat gezamenlijk gezag aangevraagd moet worden. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rechtspraak.

Is uw kind geboren tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u ook geen ouderlijk gezag aan te vragen. 

Waar moet ik aan denken voor ik mijn kind kan erkennen?

U kunt uw kind erkennen als u 16 jaar of ouder bent. Het maakt niet uit of u een man of vrouw bent.

Verder geldt het volgende:

 • Uw kind heeft juridisch nog geen juridische vader of duo-moeder. Als uw kind 2 ouders heeft? Dan kan het kind nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de rechter.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen. Bloedverwantschap is de relatie tussen 2 personen van wie de 1 van de ander afstamt. Bijvoorbeeld ouder en zoon. Of 2 personen die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben. Bijvoorbeeld broer en zus. 
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet terugdraaien. 
 • Heeft één van de ouders een andere nationaliteit? Dan kunnen er andere regels en voorwaarden gelden. Dit vragen wij altijd aan u bij het inplannen van de afspraak .
 • Het erkennen van uw kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is gratis.
 • Het erkennen van een kind kan bij elke gemeente of bij een notaris.