Grofvuil

Algemeen

Grofvuil kunt u laten ophalen door het online aan te melden. U kunt grofvuil ook zelf naar het afvalbrengstation brengen.

Wat is grof afval?

Grof afval is al het afval dat niet in een restafvalbak of -zak hoort. Het hoort ook niet bij gft, plastic, blik en drinkpakken, papier, textiel of glas. Grofvuil mag niet langer zijn dan twee meter en moet hanteerbaar zijn voor één persoon.

  • meubilair (zoals kasten zonder glas, banken of bedden);
  • elektrische apparaten, zoals computers, tv-toestellen;
  • versleten vloerbedekking.

Wat hier niet onder valt:

  • bouw- en sloopafval (afval dat vrijkomt bij (ver)bouw of sloopwerkzaamheden);
  • spiegels, vlakglas, keramische, steenachtige of betonproducten en aardewerk plantenpotten.;
  • alles wat langer/groter is dan twee meter. 

Grofvuil wegbrengen

U kunt grofvuil, bouw- en sloopafval ook brengen naar een van de afvalinzamelstations. Als particulier kan dit gratis.