Hans Heddes

Wethouder Hans Heddes
Wethouder J.J. Heddes

4e locoburgemeester

Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte

 • Duurzaamheid (inclusief Water en Milieu)
 • Mobiliteit (inclusief verkeer en openbaar vervoer, parkeerbeleid en fietsbeleid)
 • Inrichting en beheer openbare ruimte (waaronder begraafplaatsen, verlichting, Serviceteam en HVC, uitvoering sport en spelen)
 • Dierenwelzijn

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Wethouder (PvdA)
 • Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland;
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein - Kop van Noord-Holland; 
 • Lid Algemeen Bestuur Milieu en afval Kop van Noord-Holland (HVC);
 • Afgevaardigde Provinciaal Verkeers- en Vervoersberaad (PVVB);
 • Afgevaardigde Overleg Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK);
 • Lid Stuurgroep RES Noord-Holland Noord (vertegenwoordiger Kopgemeenten)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Noord-Holland Noord Mobiliteit (vertegenwoordiger Kopgemeenten)

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen:
  • Geen
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Geen