College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is een uitvoerend orgaan en verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een periode van zes jaar. De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar.

Afspraak maken 

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of één van de wethouders? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via het algemene telefoonnummer (0224) 210 400 of via het contactformulier en vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben. 

Hoe gaat het verder? 

  • Het onderwerp waarover u wilt spreken leggen wij eerst voor aan de betreffende deskundig ambtenaar. 
  • De deskundig ambtenaar neemt zo nodig contact met u op.
  • Na dit contact kan de deskundig ambtenaar uw verzoek om een gesprek eventueel voorleggen aan de burgemeester of betreffende wethouder. 
  • Mocht er een gesprek met de burgemeester of betreffende wethouder plaatsvinden, dan neemt de deskundig ambtenaar ook deel aan het gesprek. 

College van burgemeester en wethouders