Marjan van Kampen-Nouwen

Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen
Burgemeester M.J.P. van Kampen-Nouwen

Portefeuille burgemeester

 • Communicatie, dorpsraden, lokale omroep en burgerparticipatie
 • Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT/informatiebeveiliging)
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, reddingsbrigades en vergunningen bijzondere wetten)
 • Asielzoekers en vluchtelingen
 • Toezicht en handhaving
 • Regionale samenwerking
 • Bezwaarschriften en klachten
 • Representatie
 • Raadsthema Bestuurlijke vernieuwing
 • Programma Dienstverlening

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Burgemeester (CDA)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 • Lid Driehoeksoverleg Gemeenten/Politie/OM, District Noordkop
 • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Voorzitter Burgemeesterskring Kop van Noord-Holland
 • Lid Commissie Zorg & Veiligheid (Zorg- & Veiligheidshuis) namens de Noordkop
 • Voorzitter Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen NHN
 • Lid bestuur Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG)
 • Voorzitter Regionale Regietafel Asielopvang
 • Lid Provinciale Regietafel Asielopvang
 • Lid Commissie Basisvoorzieningen & Fysieke Veiligheid VRNHN (B&FV)
 • (portefeuille Nieuwe Crisistypen)
 • Plv. Lid ALV Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord (RAV NHN)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening (BAC IV) Veiligheidsberaad
 • Voorzitter Stuurgroep Omgevingswet OD NHN & VR NHN & GGD HN

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen:
  • Voorzitter Sportvisserij Nederland (Vergoeding: Bestuurs-vergoeding: € 7.500 bruto per jaar, reiskostenvergoeding: PM)
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM Petten (Vergoeding: --)
  • Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM Callantsoog (Vergoeding: --)
  • Lid Bestuur Stichting De Westfriese Molens (Vergoeding: --)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum (Vergoeding: --)

Declaraties 2021 Burgemeester M.J.P. van Kampen - Nouwen