Puck de Nijs-Visser

Wethouder Puck de Nijs-Visser
Wethouder P. de Nijs-Visser

1e loco burgemeester

Portefeuille Jongeren, Sport en Werkgelegenheid

 • Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen re-integratie, WSW, beschut werken, schuldhulp, inburgering, minima en armoedebeleid, regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk, Energy & Health campus, Pallas en beleid Seed Valley)
 • Onderwijs en Jeugd (inclusief GGD/Veilig Thuis, jeugdhulp, jongerenraad, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kinderopvang)
 • Sport, spelen en sportieve recreatie (beleid en inclusief kermis)
 • Kunst en Cultuur (inclusief, bibliotheek en musea)
 • Project Aan het Werk
 • Project Groenoord
 • Project Oldskoel
 • Project Multitreffer

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Wethouder (CDA)
 • Stuurgroep Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp (BSJ)
 • Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden
 • Algemeen Bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord (RPAnhn)
 • Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA)

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen:
  • Geen
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Oudercommissie basisschool De Hoge Ven (Vergoeding:--)