Haydar Erol

Wethouder Haydar Erol
Wethouder H. Erol

3e locoburgemeester

Portefeuille Senioren, Inclusieve Samenleving en Financiën

 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, gehandicaptenbeleid, seniorenbeleid, doelgroepenvervoer, welzijn en volksgezondheid)
 • Inclusiever samenleving (inclusief anti-discriminatie)
 • Financiën (grondbeleid en grondexploitaties, maatschappelijk vastgoed (waaronder accommodaties), inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)
 • Project Huisvesting DOP Petten
 • Raadsthema Vergrijzing

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Wethouder (Seniorenpartij)

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen:
  • Geen
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Voorzitter atletiekvereniging DEM Beverwijk (Vergoeding: --)