Hotel Corfwater

Het bestaande hotel Huis ter Duin stamt uit 1930 en heeft een gemeentelijke monumentale status. In de loop der jaren zijn er diverse delen aangebouwd die afbreuk doen aan het oude monumentale gebouw. De ontwikkelaar wil het oude monumentale Huis ter Duin weer in ere herstellen en de bestaande bouwvolumes op een andere manier situeren.

Ook wordt het bouwvlak van de oude manege ten oosten van de Korfwaterweg verwijderd en toegevoegd aan het bouwvlak van het hotel. In totaal worden in het nieuwe hotel ongeveer 240 kamers gerealiseerd. Dit is inclusief bijbehorende faciliteiten, zoals een zwembad, sauna, etc.

De plannen en visualisatie vindt u op de website van de ontwikkelende partijĀ Petten2025.nl.

Ten behoeve van het project moeten nog de nodige procedures worden doorlopen, zoals een bestemmingsplanwijziging en de vergunningsaanvragen.

Bovenaanzicht hotel en camping Corfwater

Planning

Er is nog geen exacte planning bekend. Er wordt nu hard gewerkt om alle benodigde stukken voor de procedures in gereedheid te brengen. Het is de verwachting dat eind 2021 begin 2022 meer duidelijkheid kan worden gegeven over de te doorlopen procedures.