Hotel Corfwater

Het bestaande hotel Huis ter Duin stamt uit 1930 en heeft een gemeentelijke monumentale status. In de loop der jaren zijn er diverse delen aangebouwd die afbreuk doen aan het oude monumentale gebouw. De ontwikkelaar wil het oude monumentale Huis ter Duin weer in ere herstellen en de bestaande bouwvolumes op een andere manier situeren.

Hotel Corfwater

Hotel Huis ter Duin zal in ere worden hersteld en worden uitgebreid met vijf nieuwe bouwblokken welke deels verscholen zullen worden in de duinen. Huis ter Duin krijgt een รก-la-carte restaurant, met bar- en vergaderfaciliteiten. Bij de ontwikkeling van dit Leisure & Business Resort Corfwater wordt volop aandacht gegeven aan landschappelijke inpassing met veel aandacht voor behoud en versterking van de natuur.

Leisure & business resort
Leisure & Business Resort

Planning Hotel Corfwater

Wanneer en wat gaat plaatsvinden leest u in onderstaande tijdlijn.

Planning Hotel Corfwater

9 mei 2023

Vaststelling bestemmingsplan door de raad en periode om beroep aan te tekenen.

Half juni 2023

Einde zienswijze periode (ter inzage legging).

Oktober 2023

Start eerste bouwwerkzaamheden (indien geen beroep is aangetekend).