Structuurvisie Petten

Het project 'Kust op Kracht' bood de mogelijkheid om het dorp Petten een economische impuls te geven.

De gemeente Schagen heeft voor Petten een doelstelling opgesteld waarin alle aandachtspunten voor de visie zijn benoemd:

Vanuit de historische identiteit van Petten werken aan een toekomstgericht kustdorp met een eigen onderscheidend karakter en een verbeterde uitstraling waardoor toeristen naar Petten willen komen, er een impuls wordt gegeven aan de economie en werkgelegenheid, het draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot en de leefbaarheid in Petten zal toenemen.

De projecten van de structuurvisie Petten worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.