Recreatiepark Corfwater

Op de te ontwikkelen locatie is nu camping Corfwater gevestigd. De ontwikkelaar en de gemeente willen de camping transformeren naar een recreatiepark met recreatiehuisjes.

Het is de bedoeling om circa 150 huisjes te realiseren. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 5 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage op de website ruimtelijkplannen.nl.

Voor de tekeningen van de plannen verwijzen wij u door naar de website van de ontwikkelende partij Petten2025.nl.

Bovenaanzicht camping Corfwater

Planning

Wanneer Wat
5 november 2021 Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
17 december 2021 Einde zienswijze periode (ter inzage legging)  
1e kwartaal 2022 Vaststelling bestemmingsplan door de raad en periode om beroep aan te tekenen
Eind 2022 / begin 2023 Start eerste bouwwerkzaamheden (indien geen beroep is  aangetekend)