Recreatiepark Corfwater

Ontwikkelingen rondom het Corfwater

In Petten vind je aan de kust camping Corfwater en Hotel Huis ter Duin. Ontwikkelaar ‘Het Nieuwe Strand Petten’ heeft samen met gemeente Schagen plannen om van dit gebied een volwaardige recreatielocatie te maken. Diverse plannen uit de Structuurvisie “Dorp in de Duinen” dragen bij aan verbetering van het aanbod aan hoogwaardige verblijfsrecreatie, maar ook aan de verblijfsmogelijkheden. Hierdoor willen toeristen naar Petten komen en er wordt een impuls gegeven aan de economie en werkgelegenheid. Het jaarrond toerisme zorgt ervoor dat het draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot en de leefbaarheid in Petten zal toenemen.

Recreatiepark Corfwater

Ontwikkelaar ‘Het Nieuwe Strand Petten’ heeft plannen om deze camping te ontwikkelen tot een recreatiepark met 150 luxe Duinvilla’s, Appartementen, een hotel en een Experience Center. Het duingebied van het resort wordt via diverse wandelpaadjes vrij toegankelijk en de hoofdroute over het recreatieterrein (het Vuurboetpad) verbindt zee, duin en dorp met elkaar.

Ook de gemeente Schagen heeft een belangrijke rol in deze gebiedsontwikkeling. Zij is verantwoordelijk voor de aanleg van een vernieuwd parkeerterrein op de Strandweg met aansluitend een ontmoetingsplein waar bezoekers kunnen verblijven na een bezoek aan het strand. Daarnaast wordt er een nieuw kruispunt gerealiseerd op de Korfwaterweg en de Spreeuwendijk. Het Vuurboetpad krijgt een hoogwaardige trap die het dorp verbindt met het recreatiepark en de kust. Met deze ontwikkelingen wordt een prettige jaarronde verblijfsplek nagestreefd welke één is met de natuur.

Corfwater