Klachten

Algemeen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente? Of de manier waarop een bestuurder of medewerker van de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u bij ons een klacht doen.

Is er iets kapot, wordt er overlast ervaren, hinderlijk gedrag of is er een gevaarlijke situatie in de openbare ruimte? Meldt u dit dan via Fixi.nl. Dit soort meldingen zijn namelijk geen klachten die u hier kunt doen.

Klacht doen

Wat moet er in uw klacht staan?

In uw klacht moeten de volgende gegevens staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht 
  • uw handtekening

Hoe kan een klacht worden gedaan? 

U kunt uw klacht digitaal, schriftelijk of mondeling bij ons doen. 

Digitaal

U kunt uw klacht digitaal doen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.

Schriftelijk

U kunt uw klacht ook per brief sturen. Uw klacht stuurt u naar het adres:

Gemeente Schagen
Postbus 8
1740 AA Schagen

Mondeling

U kunt uw klacht ook mondeling doen. Dat kan telefonisch via telefoonnummer (0224) 210 400 of in het gemeentehuis. 

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht komt binnen bij de klantenservice. Zij nemen dezelfde werkdag of in ieder geval binnen 2 werkdagen telefonisch of per e-mail contact met u op om het proces te bespreken.

Informele procedure

Wij proberen uw klacht altijd eerst zelf op te lossen. Dit noemen wij een informele procedure. Als dit niet tot een gewenste oplossing leidt? Of u wilt niet meewerken aan deze informele procedure? Dan starten wij een formele procedure.

Formele procedure

Tijdens deze formele procedure wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Een hoorzitting is een bijeenkomst waarin u uw verhaal mag doen. Na de hoorzitting krijgt u de resultaten van het onderzoek naar de klacht, ons oordeel daarover en de eventuele conclusies die wij daaraan verbinden van ons te horen.

Termijn

Wij moeten uw klacht  binnen 6 weken nadat wij deze hebben ontvangen hebben behandeld. Mocht dit niet lukken? Dan kunnen wij deze termijn met 4 weken verlengen. Wij laten u dit altijd weten.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met hoe uw klacht is behandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Melding via Fixi

Is er iets kapot, wordt er overlast ervaren, hinderlijk gedrag of is er een gevaarlijke situatie in de openbare ruimte? Meldt u dit dan via Fixi.nl. Dit soort meldingen zijn namelijk geen klachten die u hier kunt doen.