Langer thuis wonen en ondersteuning bij geestelijke en lichamelijke beperkingen (Wmo)

Algemeen

Heeft u ondersteuning nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te doen in de samenleving? Het wijkteam zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte ondersteuning. De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen.

Huishouden

Heeft u moeite om uw huishouden op orde te houden? Of heeft u moeite met het uitvoeren van huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of door ouderdom. Het wijkteam denkt graag met u mee en zoekt samen met u naar een oplossing.

Welke ondersteuning de gemeente biedt, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt het wijkteam wat u zelf kunt doen en of u geholpen bent met een algemene voorziening. Ook wordt er besproken of iemand in uw omgeving u hierbij kan ondersteunen. Lukt dit niet? Dan kan het wijkteam u individuele hulp geven. Het wijkteam kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • schoonmaakondersteuning en waarschuwen als iets niet in orde is (signalering)
  • een persoonsgebonden budget (geldbedrag), zodat u de hulp zelf kunt inhuren.

Er is ook praktische thuisondersteuning. Heeft u bijvoorbeeld moeite om het overzicht te houden over het huishouden en het huishouden dagelijks te organiseren? Of vindt u het lastig om een boodschappenlijstje te maken, maaltijden klaar te maken of de post bij te houden? Lukt dit niet met behulp van uw omgeving of een algemene voorziening? Dan kan het wijkteam u individuele hulp geven.

Wonen

Ervaart u door een ziekte, beperking of door ouderdom problemen in uw woning? Het wijkteam zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. 

Rolstoel

Kunt u zich niet meer zelfstandig verplaatsen? En bent u ook op korte afstanden niet meer mobiel? Dan kan een rolstoel noodzakelijk zijn. Voor een korte periode (maximaal 6 maanden) kunt u via uw zorgverzekering hulpmiddelen als een rolstoel gratis lenen. Als u daarna nog steeds een rolstoel nodig heeft, of gebruik moet maken van een bijzonder model, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Hier kunt u in bepaalde gevallen een aanvraag doen voor een rolstoel.    

Vervoer

Kunt u zich niet meer zelfstandig vervoeren en hierdoor niet meer meedoen in de maatschappij? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom? Of zijn uw vervoerskosten hierdoor aanzienlijk hoger?

In Nederland maken we allemaal kosten voor ons vervoer. En we maken allemaal gebruik van een vervoersmiddel zoals de fiets, brommer, auto, bus of trein. Ook regelen we ons vervoer vaak onderling door bijvoorbeeld met iemand mee te rijden. Of door iemand te vragen om te brengen en te halen.  

Maar soms lukt dit niet en kunt u door een ziekte, beperking of ouderdom van geen van deze vervoersmiddelen of oplossingen gebruik maken. Hierdoor kan het zijn dat uw vervoerskosten hoger zijn dan gebruikelijk. Deze meerkosten kunt u dan in bepaalde gevallen opvoeren bij uw belastingaangifte.

Kunt u door uw lichamelijk problemen niet reizen met het standaard vervoer? In het ‘Vervoersboekje’ hieronder vindt u een overzicht van verschillende vervoerders en hun aanbod, in en rondom de gemeente Schagen. De Seniorenbus Schagen, Stichting Rolstoelbus Alkmaar en de Zonnebloem bieden rolstoel-gebonden vervoer aan. Andere vervoerders zoals Graag Gedaan bieden in sommige gevallen van-deur-tot-deur vervoer aan voor niet rolstoel-gebonden passagiers.

Lukt dit niet en kunt u geen oplossing vinden? Dan kan het wijkteam samen met u zoeken naar een individuele oplossing.

Begeleiding en dagbesteding

Bent u vanwege een lichamelijk of geestelijk probleem niet in staat om de dag goed in te vullen of de normale dagelijkse activiteiten te doen? Het wijkteam zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor ondersteuning op maat.

Deze ondersteuning kan gericht zijn op het geven van een zinvolle dagbesteding of individuele begeleiding.

Respijtzorg

Via respijtzorg kunnen mensen die lange tijd voor een naaste zorgen (mantelzorgers) tijdelijk de zorg voor hun zorgvrager overlaten aan anderen. Hierdoor kan de mantelzorger op adem komen en tijd voor zichzelf nemen om overbelasting te voorkomen. De consulent van het wijkteam gaat samen met u in gesprek om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en wat er nodig is om dit op te lossen.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekering.

Persoonsgebonden budget

Een hulp of hulpmiddel (voorziening) kan op twee manieren worden gegeven. U kunt de hulp en/of het hulpmiddel in ‘Natura’ ontvangen. Hierbij regelt de gemeente de afspraken en betalingen. Ook kunt u er voor kiezen om de hulp en/of het hulpmiddel in de vorm van Persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen. 

Nadat is vastgesteld of een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, kunt u aangeven deze oplossing in de vorm van een PGB te willen ontvangen. 

De wijkteamconsulent bespreekt met u de mogelijkheden en de vervolgstappen. 

Langer Vitaal Thuis

Wilt u zo lang en fit mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen met kwaliteit van leven? Dan kan het Langer Vitaal thuis programma voor u een mogelijkheid zijn. Door omstandigheden zoals ziekte of ouder worden lukken dingen die u voorheen nog zelfstandig kon misschien niet meer zo goed en heeft u bijvoorbeeld thuiszorg of hulp bij huishouden nodig. Met het Langer Vitaal Thuis programma kunnen we u helpen, in uw eigen vertrouwde omgeving, uw zelfredzaamheid te behouden of verbeteren. Ons uitgangspunt hierbij is dat wat u nog wel kunt of wat u (weer) kunt leren niet uit handen te nemen. Tijdens dit programma wordt u begeleid, gecoacht en ondersteund door een team van (zorg) professionals in het behouden of verbeteren van zelfredzaamheid op een manier die bij u past. In het team zijn o.a. de wijkverpleegkundige, wijkteamconsulent en ergotherapeut betrokken. Meer informatie is te vinden op de volgende pagina: Langer vitaal thuis 

Kosten en eigen bijdrage

In veel gevallen vraagt de gemeente van u om zelf een deel te betalen van de hulp en/of het hulpmiddel (eigen bijdrage). Dat geldt ook wanneer u hulp en/of een hulpmiddel in de vorm van een PGB ontvangt. De eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal administratiekantoor) geïnd. Het kost vanaf 1 januari 2021 €19,00 per maand. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK

Werkwijze van het wijkteam

Als u contact met ons opneemt over dit onderwerp komt u terecht bij het wijkteam. De consulenten van het wijkteam kunnen meedenken over oplossingen in de eigen omgeving of voorzieningen om gebruik van te maken.  Ook kan het wijkteam bepaalde specialistische hulp of voorzieningen regelen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Het wijkteam is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur. U kunt ook het contactformulier invullen, dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.