Langer thuis wonen en ondersteuning bij geestelijke en lichamelijke beperkingen (Wmo)

Heeft u ondersteuning nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te doen in de samenleving? Het wijkteam zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte ondersteuning. De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen.

Huishouden

Heeft u moeite om uw huishouden op orde te houden? Of heeft u moeite met het uitvoeren van huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of door ouderdom. Het wijkteam denkt graag met u mee en zoekt samen met u naar een oplossing.

Welke ondersteuning de gemeente biedt, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt het wijkteam wat u zelf kunt doen en of u geholpen bent met een algemene voorziening. Ook wordt er besproken of iemand in uw omgeving u hierbij kan ondersteunen. Lukt dit niet? Dan kan het wijkteam u individuele hulp geven. Het wijkteam kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • schoonmaakondersteuning en waarschuwen als iets niet in orde is (signalering)
  • een persoonsgebonden budget (geldbedrag), zodat u de hulp zelf kunt inhuren.

Er is ook praktische thuisondersteuning. Heeft u bijvoorbeeld moeite om het overzicht te houden over het huishouden en het huishouden dagelijks te organiseren? Of vindt u het lastig om een boodschappenlijstje te maken, maaltijden klaar te maken of de post bij te houden? Lukt dit niet met behulp van uw omgeving of een algemene voorziening? Dan kan het wijkteam u individuele hulp geven.

Wonen

Ervaart u door een ziekte, beperking of door ouderdom problemen in uw woning? Het wijkteam zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. 

Rolstoel en vervoer

Kunt u zich niet meer zelfstandig verplaatsen en hierdoor niet meer meedoen in de maatschappij? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om uzelf te kunnen verplaatsen.

Bijvoorbeeld; 

  • een scootmobiel
  • een aanpassing aan uw auto
  • geld, zodat u zelf vervoer kunt betalen
  • leerlingenvervoer

Begeleiding en dagbesteding

Bent u vanwege een lichamelijk of geestelijk probleem niet in staat om de dag goed in te vullen of de normale dagelijkse activiteiten te doen? Het wijkteam zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor ondersteuning op maat.

Deze ondersteuning kan gericht zijn op het geven van een zinvolle dagbesteding of individuele begeleiding.

Respijtzorg

Via respijtzorg kunnen mensen die lange tijd voor een naaste zorgen (mantelzorgers) tijdelijk de zorg voor hun zorgvrager overlaten aan anderen. Hierdoor kan de mantelzorger op adem komen en tijd voor zichzelf nemen om overbelasting te voorkomen. De consulent van het wijkteam gaat samen met u in gesprek om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en wat er nodig is om dit op te lossen.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekering.

Persoonsgebonden budget

Een hulp of hulpmiddel (voorziening) kan op twee manieren worden gegeven. U kunt de hulp en/of het hulpmiddel in ‘Natura’ ontvangen. Hierbij regelt de gemeente de afspraken en betalingen. Ook kunt u er voor kiezen om de hulp en/of het hulpmiddel in de vorm van Persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen. 

Nadat is vastgesteld of een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, kunt u aangeven deze oplossing in de vorm van een PGB te willen ontvangen. 

De wijkteamconsulent bespreekt met u de mogelijkheden en de vervolgstappen. 

Kosten en eigen bijdrage

In veel gevallen vraagt de gemeente van u om zelf een deel te betalen van de hulp en/of het hulpmiddel (eigen bijdrage). Dat geldt ook wanneer u hulp en/of een hulpmiddel in de vorm van een PGB ontvangt. De eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal administratiekantoor) geïnd. Het kost vanaf 1 januari 2021 €19,00 euro per maand. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK

Werkwijze van het wijkteam

Als u contact met ons opneemt over dit onderwerp komt u terecht bij het wijkteam. De consulenten van het wijkteam kunnen meedenken over oplossingen in de eigen omgeving of voorzieningen om gebruik van te maken.  Ook kan het wijkteam bepaalde specialistische hulp of voorzieningen regelen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Het wijkteam is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur. U kunt ook het contactformulier invullen, dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.