Meer regelingen voor mensen met een laag inkomen

Heeft u een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor onderstaande regelingen.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u voor lange tijd een minimum inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is bijzondere bijstand, die bedoeld is als financiële tegemoetkoming. Daarmee kunt u  bijvoorbeeld goederen vervangen die je voor lange tijd koopt (zoals een koelkast of wasmachine). U kunt er ook medische kosten mee betalen, zoals de eigen bijdrage of andere kosten. U hoeft vooraf niet aan te geven waar u de toeslag voor gaat gebruiken.

 U kunt aanspraak maken op individuele inkomenstoeslag wanneer u:

  • 36 maanden of langer een minimuminkomen heeft (tot 115% van de bijstandsnorm)
  • Geen vermogen heeft dat hoger is dan het vrij te laten vermogen in de bijstand.
  • U op dit moment en in de afgelopen 36 maanden geen studiefinanciering (van de DUO) heeft ontvangen.
  • In de afgelopen 12 maanden geen maatregel heeft gekregen (verlaging van de uitkering vanwege het niet nakomen van trajectafspraken).
  • Ouder bent dan 21 jaar maar jonger bent dan de AOW-leeftijd.

Als u aan de voorwaarde voldoet, kunt u maximaal een keer per jaar de individuele inkomenstoeslag krijgen.

De toeslag heeft als doel om mensen die langdurig een laag inkomen hebben tegemoet te komen. De toeslag kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld het vervangen van duurzame gebruiksgoederen, betalen van medische kosten etc.

Gemeentepakket zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen en wilt u goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de gezamenlijke (collectieve) zorgverzekering die wij samen met zorgverzekeraar Univé aanbieden. Voor informatie kunt u terecht op gezondverzekerd.nl

Inkomensondersteuning vanuit het rijk

Op de website Bereken uw Recht, kunt u uitzoeken op welke tegemoetkomingen van het Rijk u recht heeft. 

Ontvangt u een uitkering of een laag inkomen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op toeslag van de belastingdienst

Compensatie van energiekosten

De Rijksoverheid maakte kortgeleden bekend dat inwoners met een lager inkomen een compensatie van stijgende energiekosten kunnen aanvragen. Dit gaat om een bedrag van €200,-. De gemeente krijgt de opdracht om dit bedrag uit te keren aan inwoners. Dit is nu nog niet mogelijk omdat er nog geen informatie bekend is van de Rijksoverheid. Het is op dit moment onduidelijk welke voorwaarden er gelden. En hoe dit georganiseerd gaat worden. Voor de laatste informatie houdt u de website van rijksoverheid.nl en de gemeente in de gaten.