Nederlander worden

Algemeen

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit? En wilt u graag Nederlander worden? U kunt Nederlander worden als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit kan via naturalisatie of optie. Woont u in onze gemeente? Dan zoeken wij uit wat voor u mogelijk is.

Wat moet ik doen?

Als u het contactformulier invult, dan zoeken wij voor u uit wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben de volgende documenten van u en eventueel van uw gezin nodig:

  • verblijfsdocument (voor- en achterzijde)
  • inburgeringsdiploma met cijferlijst of vrijstelling/ontheffing inburgering van DUO
  • paspoort

Deze documenten kunt u toevoegen aan het contactformulier.

Komt u in aanmerking voor het Nederlanderschap? Dan volgt daarna pas de afspraak op het gemeentehuis voor het indienen van uw verzoek.

Informatie IND

Meer informatie over naturalisatie of optie vindt u op de  website van de IND

Kosten

U betaalt de kosten bij het verzoek. U krijgt geen geld terug als uw verzoek wordt geweigerd.

Kosten Naturalisatie
Omschrijving2024
Naturalisatieverzoek voor 1 persoon€ 1023
Naturalisatieverzoek samen met een partner€ 1305
Mee-naturaliseren kind jonger dan 18€ 151
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel€ 760
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner€ 1044

 

Kosten Optie
Omschrijving2024
Optieverzoek 1 persoon€ 217
Optieverzoek samen met partner€ 370
Mee-opteren kind jonger dan 18€ 24

Hoe lang duurt het?

Naturalisatieprocedure

Bij een naturalisatieprocedure sturen wij een advies en de bijbehorende documenten naar de IND. Binnen 1 jaar na uw verzoek krijgt u een brief van de IND. Hierin staat of uw verzoek is goedgekeurd. De termijn kan door de IND worden verlengd. De IND vertelt niets over de stand van zaken zolang er nog geen beslissing is genomen op uw verzoek. 

Is uw verzoek goedgekeurd? Dan krijgt u van ons een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Is uw verzoek geweigerd? Dan staat in de brief van de IND waarom uw verzoek is geweigerd. Ook staat hierin hoe u bezwaar kunt maken tegen de weigering. 

Optieprocedure

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure? Dan krijgt u bericht van ons. In de meeste gevallen krijgt u binnen 3 maanden een beslissing. Daarna wordt u uitgenodigd voor de ceremonie.

Aanvullende informatie

Inburgeringsdiploma

Wilt u Nederlander worden door naturalisatie? Dan heeft u een inburgeringsdiploma nodig. Met dit diploma kunt u laten zien dat u goed in Nederland bent ingeburgerd. Dat u Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Daar moet u inburgeringsexamen voor doen. Soms hoeft dat niet. De regels vindt u op de website van de IND.

Ceremonie

De ceremonie is een bijzondere bijeenkomst. U bent verplicht om mee te doen aan deze ceremonie. U legt de verklaring van verbondenheid af. Vervolgens wordt het Koninklijk Besluit of de optiebevestiging gegeven. Heeft u het document in ontvangst genomen? Dan bent u Nederlander geworden. 

Alle gemeenten in Nederland organiseren jaarlijks een naturalisatieceremonie op 15 december. Naast de ceremonie op de nationale naturalisatiedag organiseert de gemeente ook extra ceremonies op andere dagen.

Verklaring van verbondenheid

Iedereen die ouder is dan 16 jaar legt de verklaring van verbondenheid af tijdens de ceremonie. U belooft hiermee de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren. En de plichten te vervullen. U legt de verklaring af in de Nederlandse taal. Meer informatie hierover: verklaring van verbondenheid

Nederlands paspoort of identiteitskaart 

1 week na de ceremonie kunt u in het gemeentehuis een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Voor de aanvraag moet u eerst een afspraak maken (0224)210 400.

Opnieuw Nederlander worden

Was u vroeger Nederlander en bent u de Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden weer Nederlander worden. Dit kan via de naturalisatie- of optieprocedure.