Ontkenning vaderschap door de moeder

Algemeen

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u aan ons uitleggen wat hiervan de reden is. U moet dan een verklaring afleggen bij ons.

Wanneer kan ik een verklaring ontkenning vaderschap afleggen?

Dit kunt u doen als u voldoet aan deze 2 punten:

  • Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen voor de geboorte van uw kind.
  • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

Er is maar één reden voor de ontkenning van het vaderschap. Dat is als de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is van het kind. Is hij dit wel? Dan kan hij het vaderschap niet ontkennen. Ook kan hem het vaderschap niet worden ontnomen.

Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Door de verklaring wordt uw nieuwe echtgenoot de wettelijke vader van het kind.

Wat moet ik doen?

U kunt bij ons een verklaring afleggen. Dit kunt u doen tot 1 jaar na de geboorte van uw kind. Voor het afleggen van deze verklaring moet u telefonisch een afspraak maken. Vrije inloop is niet mogelijk.

Om een verklaring van ontkenning vaderschap te krijgen of het voor het opmaken van deze akte hoeft u niets te betalen.

Welke documenten heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Als uw kind niet in onze gemeente is geboren? Dan neemt u ook de geboorteakte van uw kind mee.
  • Als de vader niet in onze gemeente is overleden? Dan neemt u de overlijdensakte van de vader van uw kind mee.

Vaderschap ontkennen bij de rechtbank?

Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U dient dan een verzoek in bij de rechtbank. Het verzoek tot ontkenning door de moeder moet zijn ingediend binnen één jaar na geboorte. De vader dient het verzoek in binnen één jaar nadat hij te weten is gekomen dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is.

Ontkenning van het vaderschap door de vader of het kind komt alleen tot stand door een rechterlijke uitspraak. Een belanghebbende moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Heeft de vader het kind erkend voor het huwelijk? Dan kunnen vader en moeder het vaderschap niet meer ontkennen.

Ontkenning vaderschap door een kind

Is een kind te weten gekomen dat de vader vermoedelijk niet zijn/haar biologische vader is? Dan kan het kind binnen drie jaar een verzoek tot ontkenning vaderschap indienen. Is het kind nog minderjarig? Dan kan dit verzoek worden ingediend als het kind meerderjarig is. Dit kan uiterlijk tot drie jaar nadat het kind meerderjarig is geworden.