Opvragen persoonsgegevens

Algemeen

Wij houden gegevens over onze inwoners bij in de Basisregistratie Personen. U kunt gegevens over een persoon opvragen bij ons.

Informatie opvragen

Wij bepalen of u de gevraagde informatie krijgt:

  • U krijgt alleen informatie als u een persoonlijk, niet-commercieel belang heeft.
  • Wij vragen eerst toestemming aan de persoon waarvan u de gegevens vraagt.
  • U krijgt meestal alleen standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum.
  • U krijgt geen informatie als de persoon om geheimhouding van zijn/haar persoonsgegevens heeft gevraagd.

Staat u ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van onze gemeente en wilt u uw persoonsgegevens bekijken? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (0224) 210 400.  Wilt u een schriftelijk bewijs van uw persoonsgegevens? Dan kunt u om een afschrift vragen. U kunt alleen uw eigen gegevens bekijken als u een geldig legitimatiebewijs laat zien. Ouders of verzorgers met ouderlijk gezag mogen de gegevens van hun minderjarige kinderen bekijken. Dit kost geen geld.

Op de website van mijn overheid kunt u onder 'Persoonlijke gegevens' ook zien hoe u geregistreerd staat in de gemeentelijke basisadministratie. U moet zich hiervoor aanmelden met DigiD.

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs

Kosten

U betaalt voor het opvragen van persoonsgegevens: € 9,30.

Hoe

U vraagt de gegevens van een persoon op bij ons. Geef daarbij aan waarvoor u de gegevens nodig hebt.

Wijzen wij uw verzoek om informatie af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.