Opvragen persoonsgegevens door notarissen en advocaten

Algemeen

Als notaris of advocaat kunt u persoonsgegevens bij ons opvragen die u nodig heeft voor uw wettelijke taak.

Informatie opvragen

Het opvragen van persoonsgegevens kan het makkelijkst digitaal. U heeft hiervoor wel eHerkenning nodig. De leges worden gelijk bij de aanvraag in rekening gebracht door middel van iDEAL.

Vanaf 1 september 2023 is het niet meer mogelijk om een verzoek om informatie vanuit de registers van de burgerlijke stand of de basisregistratie personen/persoonskaartenarchief naar ons te mailen.

Geef bij uw verzoek aan voor welke werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang de gegevens nodig zijn of welk algemeen verbindend voorschrift (avv) schrijft het gebruik van de gegevens verplicht voor of overleg de originele voorafgaande schriftelijke toestemming die aan u is verstrekt (niet ouder dan 6 weken). Alleen de vermelding dat de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure is niet voldoende.

Bepaalde aanvragen via eHerkenning tijdelijk niet beschikbaar

Als de betrokkene al is overleden of niet meer in deze gemeente woont is het tijdelijk niet mogelijk om een aanvraag via eHerkenning te doen. U kunt in dit geval uw aanvraag via het aanvraagformulier doen. Dit is ook een beveiligde manier om gegevens met ons te delen. Let op: hiervoor worden kosten van €18,95 in rekening gebracht.

Heeft u geen eHerkenning?

Dan kunt u de aanvraag per post naar ons verzenden. Stuur uw aanvraag naar Gemeente Schagen, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 8, 1740 AA  Schagen.

Bent u een overheidsorgaan en heeft u persoonsgegevens nodig?

Neem dan telefonisch contact op met ons op (0224) 210 400.