Schagen Zuid

Nieuwsbrief

Wilt u in één overzicht het nieuws over de projecten binnen Schagen-Zuid kunnen lezen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief! U krijgt dan een aantal keer per jaar een helder overzicht waarin staat waar wij als gemeente mee bezig zijn in dit deel van Schagen. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Wij zorgen dan dat u de nieuwsbrief ontvangt. 

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief en zo niet meer op de hoogte blijven? Dat vinden wij jammer! Hiervoor kunt u ook het formulier gebruiken en daar duidelijk op vermelden dat u zich afmeld. 

Muggenburg-Zuid

Om de woningbouw van Muggenburg-Zuid mogelijk te maken is de ontsluiting op de N245 heel belangrijk. Op dit moment spreken wij met de provincie over deze ontsluiting.

De Veldwachter

Uitgebreide informatie van Bot Bouw over woningbouwproject De Veldwachter kunt u vinden op de website van Bot Bouw.

Zuiderweg

In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderhoudswerkzaamheden gedaan aan de Zuiderweg. Op dit moment zijn er meer delen aan onderhoud toe en de verkeerslichten moeten worden vervangen. Hier willen wij graag een oplossing die minder onderhoud kost, maken en waar fietsers niet hoeven te wachten. Bijvoorbeeld een rotonde. Daarbij komt dat er verschillende bouwprojecten moeten worden aangesloten op de Zuiderweg. Om een goed ontwerp te maken onderzoeken wij op dit moment de hoofdverkeersstructuur van Schagen. Hierbij is ook aandacht voor de Zuiderweg, Muggenburg-Zuid en Schagen Oost. 

Meer informatie kunt u lezen op de pagina Zuiderweg

Corporatiehotel

Samen met de Wooncompagnie ontwikkelen wij een Corporatiehotel met 44 appartementen aan de Piet Ottstraat in Schagen. In dit hotel kunnen woningzoekenden met acute woningnood een veilig thuis krijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders die door een scheiding in een moeilijke situatie zijn beland met hun kinderen hier terecht. In het Corporatiehotel bieden wij onderdak aan mensen die niet binnen de gebruikelijke systeem op korte termijn in aanmerking komen voor een woning. Nu komt het te vaak voor dat mensen na een scheiding steeds tijdelijk iets vinden bij vrienden of familie. Dit hopen wij met dit Corporatiehotel te voorkomen. Begin juni was er een informatiebijeenkomst over het corporatiehotel voor direct omwonenden. Hierin hebben wij onze plannen uitgelegd over de bouw van de appartementen op de plek van het oude handbalveld in de wijk Muggenburg. Tijdens deze informatieavond hebben wij samen met de Wooncompagnie de eerste schetsen laten zien en hebben wij gesproken met de aanwezigen. 

Op 22 november heeft er een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de omwonenden meegenomen in de onderzoeken die zijn uitgevoerd, het conceptuele bouwsysteem dat toegepast gaat worden en de procedure die doorlopen gaat worden. Op 21 december is de derde bijeenkomst gepland, waarbij de architect de eerste schetsen gaat delen. Ook dan nemen we de omwonenden mee in de rechten die zij hebben ten aanzien van het plan.